Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 22.12.2000 Cuma Sayı: 24268 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:
Motorlu Taşıtlar Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:17

             - 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun(1) 3946 sayılı Kanunun(2) 35 inci maddesi ve 4605 sayılı Kanunun(3) 1 inci maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddesindeki yetkiye istinaden, bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki vergi miktarları 30/11/2000 tarihli ve 2000/1699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(4) ile %75 oranında artırılmış ve LPG yakıtı kullanan taşıtlar ile kullanım amaçları da dikkate alınarak 2001 yılı için ödenecek motorlu taşıtlar vergisi belirlenmiştir.

             Buna göre, motorlu taşıtlar vergisi 1/1/2001 tarihinden itibaren aşağıdaki tarifelere göre tahsil edilecektir.

             a) Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları (I) sayılı tarifeye göre, 11 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde(5) belirtilen lüks uygulaması ile söz konusu Kararname hükümleri de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde vergilendirilecektir.

            (I) SAYILI TARİFE
 

VERGİLENDİRME UNSURU
TAŞITLARIN YAŞLARINA (MODEL YILLARI), LÜKS DERECELERİNE, YAKIT KULLANIMINA VE KULLANIM AMACINA GÖRE ÖDENECEK YILLIK VERGİLER
NET AĞIRLIK (KG)
MOTOR SİLİNDİR HACMİ (CM3) VE YAKIT KULLANIMI
1-3 yaş TL. 2001-1999
4-6 yal TL. 1998-1996
7-11 yaş TL. 1995-1991
12-15 yaş TL. 1990-1987
16 ve yukarı yaş TL. 1986-...
950 kg ve aşağısı
1600 cm3 ve aşağısı
Normal*
63,920,000
63,920,000
31,880,000
31,880,000
6,870,000
LPG’li **
319,600,000
319,600,000
159,400,000
159,400,000
34,350,000
LPG’li T.O ve D.O.***
191,760,000
191,760,000
95,640,000
95,640,000
20,610,000
1601 cm3 ve yukarısı
Lüks****
95,880,000
63,920,000
31,880,000
31,880,000
6,870,000
LPG’li *****
479,400,000
319,600,000
159,400,000
159,400,000
34,350,000
LPG’li T.O ve D.O. ******
287,640,000
191,760,000
95,640,000
95,640,000
20,610,000
951-1200 kg’a kadar
1600 cm3 ve aşağısı
Normal *
97,280,000
97,280,000
48,440,000
48,440,000
10,950,000
LPG’li **
359,930,000
359,930,000
179,220,000
179,220,000
40,510,000
LPG’li T.O ve D.O.***
228,600,000
228,600,000
113,830,000
113,830,000
25,730,000
1601 cm3 ve yukarısı
Lüks ****
145,920,000
97,280,000
48,440,000
48,440,000
10,950,000
LPG’li *****
539,900,000
359,930,000
179,220,000
179,220,000
40,510,000
LPG’li T.O ve D.O. ******
342,910,000
228,600,000
113,830,000
113,830,000
25,730,000
1201-1600 kg’a kadar
1600 cm3 ve aşağısı
Normal *
161,750,000
161,750,000
80,720,000
80,720,000
19,530,000
LPG’li **
436,720,000
436,720,000
217,940,000
217,940,000
52,730,000
LPG’li T.O ve D.O.***
299,230,000
299,230,000
149,330,000
149,330,000
36,130,000
1601 cm3 ve yukarısı
Lüks ****
323,500,000
242,920,000
80,720,000
80,720,000
19,530,000
LPG’li *****
873,450,000
655,070,000
217,940,000
217,940,000
52,730,000
LPG’li T.O ve D.O. ******
598,470,000
448,880,000
149,330,000
149,330,000
36,130,000
1601-1800 kg’a kadar
1600 cm3 ve aşağısı
Normal *
324,830,000
324,830,000
161,750,000
161,750,000
40,160,000
LPG’li **
552,210,000
552,210,000
274,970,000
274,970,000
68,270,000
LPG’li T.O ve D.O.***
438,520,000
438,520,000
218,360,000
218,360,000
54,210,000
1601 cm3 ve yukarısı
Lüks*****
974,490,000
649,660,000
242,620,000
161,750,000
40,160,000
LPG’li *****
1,656,630,000
1,104,420,000
412,450,000
274,970,000
68,270,000
LPG’li T.O ve D.O. ******
1,315,560,000
877,040,000
327,530,000
218,360,000
54,210,000
1801 kg ve daha yukarısı
1600 cm3 ve aşağısı
Normal *
650,750,000
650,750,000
324,830,000
324,830,000
80,720,000
LPG’li **
976,120,000
976,120,000
487,240,000
487,240,000
121,080,000
LPG’li T.O ve D.O.***
813,430,000
813,430,000
406,030,000
406,030,000
100,900,000
1601 cm3 ve yukarısı
Lüks****
1,952,250,000
1,301,500,000
487,240,000
324,830,000
80,720,000
LPG’li *****
2,928,370,000
1,952,250,000
730,860,000
487,240,000
121,080,000
LPG’li T.O ve D.O. ******
2,440,310,000
1,626,870,000
609,050,000
406,030,000
100,900,000

             YUKARIDAKİ TABLODA GÖSTERİLDİĞİ ÜZERE;
             NORMAL(*): Motor silindir hacmi 1600 cm3 ve altında olan otomobil ve arazi taşıtları ile kaptıkaçtı, panel ve münhasıran yük taşımaya mahsus arazi taşıtlarıdır.

             LPG'li(**): Motor silindir hacmi 1600 cm3 ve altında olan ve LPG yakıtı kullanan otomobil ve arazi taşıtları ile kaptıkaçtı, panel ve münhasıran yük taşımaya mahsus arazi taşıtlarıdır.

             LPG'li T.O ve D.O(***): Motor silindir hacmi 1600 cm3 ve altında olan ve LPG yakıtı kullanan, taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyan taksi otomobilleri ile adam başına ücretle yolcu taşıyan dolmuş otomobilleridir.

             LÜKS(****): Motor silindir hacmi 1601 cm3 ve üstünde olan otomobil ve arazi taşıtları ile yük ve yolcu taşıyabilen iki ve daha fazla sıralı oturma yeri bulunan açık kasalı olan arazi taşıtlarıdır.

             LPG'li(*****): Motor silindir hacmi 1601 cm3 ve üstünde olan ve LPG yakıtı kullanan otomobil ve arazi taşıtları ile yük ve yolcu taşıyabilen iki ve daha fazla sıralı oturma yeri bulunan açık kasalı olan arazi taşıtlarıdır.

             LPG'li T.O ve D.O.(******): Motor silindir hacmi 1601 cm3 ve üstünde olan ve LPG yakıtı kullanan; taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyan taksi otomobilleri ile adam başına ücretle yolcu taşıyan dolmuş otomobilleridir.

             b) (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

            (II) SAYILI TARİFE
 
Taşıtların cinsleri ve İstiap hadleri
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
1-6 yaş TL.
7-15 yaş TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
A) MİNİBÜS
 
72,520,000
53,750,000
23,670,000
B) OTOBÜS VE BENZERLERİ (oturma yeri)
25 kişiye kadar
182,560,000
108,830,000
48,440,000
26-35 kişiye kadar
218,870,000
182,560,000
75,520,000
36-45 kişiye kadar
243,810,000
218,870,000
97,280,000
46 kişi ve daha yukarı
292,790,000
243,810,000
146,120,000
C) KAMYONET, KAMYON, ÇEKİCİ VE BENZERLERİ (İstiap haddi)
1.500 kg’a kadar
72,520,000
53,720,000
23,670,000
1.501-3.500 kg’a kadar
182,560,000
108,830,000
48,440,000
3.501-5.000 kg’a kadar
218,870,000
182,560,000
75,520,000
5.001-10.000 kg’a kadar
243,810,000
218,870,000
97,280,000
10.001-20.000 kg’a kadar
292,790,000
243,810,000
146,120,000
20.001 kg ve daha yukarı
365,360,000
305,000,000
161,750,000

             c) Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

            (III) SAYILI TARİFE
 
Taşıtların cinsleri ve motor gücü (BG)
Taşıtların yaşları ile motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı
1-3 yaş TL.
4-5 yaş TL.
6-15 yaş TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
YAT, KOTRA VE HER TÜRLÜ MOTORLU ÖZEL TEKNELER
10-20 BG’ne kadar
3,608,000
2,780,000
1,508,000
687,000
21-50 BG’ne kadar
5,171,000
4,016,000
2,367,000
1,095,000
51-100 BG’ne kadar
6,392,000
4,844,000
3,188,000
1,508,000
101-150 BG’ne kadar
8,072,000
5,979,000
4,016,000
1,953,000
151 BG ve daha yukarısı için
11,711,000
8,900,000
5,579,000
2,780,000

             d) Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

            (IV) SAYILI TARİFE
 
Taşıtların azami kalkış ağırlığı
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
1-3 yaşTL.
4-5 yaş TL.
6-10 yaş TL.
11 ve daha yukarı yaş TL.
UÇAK VE HELİKOPTERLER
1.150 kg’a kadar
398,650,000
332,150,000
265,660,000
199,040,000
1.151-1.800 kg’a kadar
531,350,000
465,230,000
332,150,000
265,660,000
1.801-3.000 kg’a kadar
664,330,000
597,850,000
531,350,000
465,230,000
3.001-5.000 kg’a kadar
1,063,140,000
930,540,000
797,470,000
634,330,000
5.001-10.000 kg’a kadar
1,329,370,000
1,196,230,000
1,063,140,000
930,540,000
10.001-20.000 kg’a kadar
1,994,240,000
1,861,160,000
1,728,020,000
1,595,030,000
20.001 kg ve daha yukarı
3,323,630,000
2,991,340,000
2,658,750,000
2,326,460,000

             Tebliğ olunur.

             (1) 23/2/1963 tarihli ve 10007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
             (2) 30/12/1993 tarihli ve 21804 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
             (3) 30/11/2000 tarihli ve 24246 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
             (4) 8/12/2000 tarihli ve 24254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
             (5) 27/12/1996 tarihli ve 22860 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.