Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 05.01.2005 Çarşamba Sayı: 25691 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:22

Bilindiği üzere, 2101 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 23432 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Kanuna bağlı tabloda yer alan kira sözleşme kağıtları, askerlik cüzdanları ve bono kağıtları (emre muharrer senetler) 52813 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükmüne göre 1.1.2005 tarihinden itibaren tablodan çıkarılmıştır.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiş ve 50834 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Yeni Türk Lirası olarak tabloda gösterilmiştir.

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (YTL.)

1- Noter kağıtları:

a) Noter kağıdı

2,20

b) Beyanname

2,20

c) Protesto,vekaletname, re'sen senet

4,40

2- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan

çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005)

3- Pasaportlar

66,00

4- Yabancılar için ikamet tezkereleri

66,00

5- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan

çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005)

6- Nüfus cüzdanları

2,20

7- Aile cüzdanları

22,00

8- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan

çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005)

9- Sürücü belgeleri

27,00

10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

27,00

11- Motorlu araç trafik belgesi

27,00

12- Motorlu araç tescil belgesi

22,00

13- İş makinesi tescil belgesi

22,00

14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)

1,50

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01/01/2005 tarihinden itibaren saymanlıklar, bey ve mezun memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Saymanlıklarda, yetkili memurlarda, noterlerde ve noterlik görevini yapanlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Devlet Muhasebesi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

  

------------------------------

1  28/2/1963 tarih ve 11343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2  28/11/1980 tarih ve 17174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3  31/12/2004 tarih ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

4  31/1/2004 tarih ve 25363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.