Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  

Tebliğ

 
Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Olmak Üzere Yapılacak Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/2)