Ticaret Mevuatı

 

Resmi Gazete: 02.07.2002 Salı Sayı: 24803 (Asıl)  

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:
 

Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
BİK/TPE: 2002/2 Nolu Tebliğ

 

             Madde 1- 31.12.2001 tarihli ve 24627 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Markaların Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ"in numarası BİK/TPE: 2001/2 olarak değiştirilmiştir.

             Madde 2- 31.12.2001 tarihli ve 24627 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Markaların Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ"in eki listede aşağıdaki değişiklikler ve ilaveler yapılmıştır.

             03 üncü sınıfın 04 üncü alt grubu "Kozmetik maddeleri emdirilmiş kağıt mendiller; kulak temizleme çubukları; kozmetik amaçlı pamuk; ıslak mendiller" şeklinde değiştirilmiştir.

             07 nci sınıfın sonuna 42 nci alt grup olarak "Araç camlarının hareketini sağlayan elektro-mekanik mekanizmalar" ilave edilmiştir.

             08 inci sınıfın 03 üncü alt grubunda geçen "Elektrikli, epilasyon aletleri" ibaresi "Elektrikli epilasyon aletleri" şeklinde değiştirilmiştir.

             09 uncu sınıfın 05 inci alt grubunun sonuna "Araçlar için yön tayin (navigasyon) cihazları [araç sürücü mahallinin panelindeki bilgisayarlar]" ilave edilmiştir.

             09 uncu sınıfın 23 üncü alt grubu "Kablolar, teller: Elektrik, elektronik ve telefon hatlarında kullanılan her türlü kablo ve teller, optik elyaf, fiber optik kablolar" şeklinde değiştirilmiştir.

             09 uncu sınıfın sonuna 41 inci alt grup olarak "Araç kapıları için uzaktan kumanda açma-kapama mekanizmaları" ilave edilmiştir.

             09 uncu sınıfın sonuna 42 inci alt grup olarak "Mıknatıslar, dekoratif mıknatıslar" ilave edilmiştir.

             09 uncu sınıfın sonuna 43 üncü alt grup olarak "Kulak tıkaçları" ilave edilmiştir.

             10 uncu sınıfın 11 inci alt grubu metinden çıkartılmıştır.
             11 inci sınıfın sonuna 25 inci alt grup olarak "Araç camları için buz çözücü ısıtma cihazları" ilave edilmiştir.

             11 inci sınıfın 07 nci alt grubunda geçen "Kloze" ibaresi çıkartılmıştır.

             11 inci sınıfın 08 inci alt grubu sonuna "Zirai amaçlı sulama makinaları" eklenmiştir.

             12 inci sınıfın 15 inci alt grubu metinden çıkartılmıştır. (Takip eden alt grup numaraları, çıkartılan 15 inci alt grup numarasından başlanmak suretiyle sıralanır.)

             17 nci sınıfın 01 inci alt grubunda yer alan "Rondelalar, contalar, salmastralar, musluk contaları, motorlar için contalar, silindir contaları, o'ringler" metinden çıkartılmıştır.

             19 uncu sınıfın 15 inci alt grubunun sonuna "Sert plastikten inşaat amaçlı borular ve parçaları, tahliye boruları, yağmur olukları, deve boyunları, eklemeler" ibaresi eklenmiştir.

             21 inci sınıfın 08 inci alt grubunda yer alan "Mıknatıslı dekoratif figürler" metinden çıkartılmıştır.

             21 inci sınıfın 02 nci alt grubunun sonuna "Temizlik amaçlı pedler" ibaresi eklenmiştir.

             29 uncu sınıfın 10 uncu alt grubunun sonuna "Tahin (susam tohumu macunu)" ibaresi eklenmiştir.

             38 inci sınıfın 02 nci alt grubuna "Global bilgisayar ağına (internet) kullanıcıların girişinin sağlanması hizmetleri" ibaresi eklenmiştir.

             42 nci sınıfın 02 nci grubunda geçen "Bilgisayar veri tabanına girişin kiralanması hizmetleri" metinden çıkartılmıştır.

             44 üncü sınıfın 01 inci alt grubunda geçen "Psikolojik test hizmetleri" metinden çıkartılmış; aynı alt grubun sonuna "Psikologlara ait hizmetler" ibaresi eklenmiştir.

 

             Madde 3- Bu Tebliğ hükümleri 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.