İş ve sosyal Güvenlik Mevzuatı
 
 
Devlet Memurları Tebliğleri
 
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği Seri No:160
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği Seri No:159
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği Seri No:156
Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin İlçe Sınıflarını Düzenleyen Ek II Sayılı Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 1999/1)
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları ile Özelleştirme Kapsam ve Programında Bulunan Kuruluşlarda Çalışan Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personel ile Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetçi ve Tasfiye Kurulu Üyelerine 1999 Yılının Birinci Yarısında Ödenecek Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 1999/2) 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarında Çalışan Memurlara 1999 Yılında Ödenecek Zam ve Tazminatlara  Ait Cetvellerin Vize Ettirilmesine İlişkin Tebliğ 99/1
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği Seri No:137
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği Seri No:145
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği Seri No:146
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği Seri No:147
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği Seri No:148
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği Seri No:149
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği Seri No:150
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği Seri No:151
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği Seri No:152
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği Seri No:153
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği Seri No:154