Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 08.02.2003 Cumartesi Sayı:  25018 (Asıl) 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Kooperatifler Kanunu Uygulama Tebliği
Tebliğ No: 2003/1

 

Bilindiği üzere, 10/1/2003 tarihli ve 24989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 24/12/2002 tarihli ve 2002/5089 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tâbi kooperatiflerde bir ortaklık payının değeri 1.000.000 liraya yükseltilmiştir.

 

Söz konusu Kararname ve dayanağını oluşturan 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu maddesi karşısında;

 

a) Halen faaliyetlerini sürdüren kooperatifler ve üst kuruluşlarınca sermayelerinin anasözleşme değişikliğine gerek olmaksızın her bir ortaklık payının değeri 1.000.000.– (birmilyon) TL olacak şekilde tamamlanması,

 

b) Anasözleşmeye göre her ortağın alması gereken asgari ortaklık pay sayısı birden fazla olan kooperatiflerde, yeni duruma göre ortak başına isabet eden toplam sermaye tutarının fazla telakki edilmesi halinde anasözleşme değişikliğine gidilerek bir ortağın alması gereken asgari ortaklık payının azaltılması,

 

c) Yeni kurulacak kooperatifler ve üst kuruluşlarında bir ortaklık payının değerinin 1.000.000.– (birmilyon) TL olarak dikkate alınması,

 

gerekmektedir.

 

Tebliğ olunur.