Banka ve Kambiyo Mevzuatı

 
 
 

 

Resmi Gazete: 01.03.1999  Pazartesi Sayı:23610
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası: 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NCA BELİRLENEN, DIŞ KREDİLER KUR FARKI FONU KAPSAMINDAKİ KREDİLERE UYGULANACAK DEĞİŞKEN FAİZ ORANI HAKKINDA TEBLİĞ
    
            -Vadeye bakılmaksızın tüm krediler için yıllık %96.59’dur. 

            -Para ve Kredi Kurulu’nun sırasıyla, 23 Ağustos 1989, 28 Ocak 1998 gün, 20261, 23244 sayılı Resmi Gazete’lerde yayımlanan 89/11 ve 98/1 sıra sayılı Tebliğ’lerinde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanır. 

            -Bu oran 1 Mart 1999 tarihi itibariyle 1 ay süre ile geçerlidir.