Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.03.2000 Çarşamba Sayı:23980 (Asıl)
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN, DIŞ KREDİLER KUR FARKI FONU KAPSAMINDAKİ KREDİLERE UYGULANACAK DEĞİŞKEN FAİZ ORANI


            - Vadeye bakılmaksızın tüm krediler için yıllık %35.22'dir.

            - Para ve Kredi Kurulu'nun sırasıyla, 23 Ağustos 1989, 28 Ocak 1998 gün, 20261, 23244 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan 89/11 ve 98/1 sıra sayılı tebliğlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanır.

            - Bu oran 1 Mart 2000 tarihi itibariyle 1 ay süre ile geçerlidir.