Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.08.2001 Çarşamba Sayı:24480 (Asıl)
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası:

MÜLGA DIŞ KREDİLER KUR FARKI FONU'NDAN KULLANILMIŞ KREDİLERE UYGULANACAK DEĞİŞKEN FAİZ ORANI


            - Vadeye bakılmaksızın bu kapsamda kullanılmış tüm krediler için yıllık %68.61'dir.

            - 16 Mayıs 2000 tarih, 24051 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2000/675 sayılı Kararla tasfiye edilen mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu kapsamında kullanılmış kredilere; Para ve Kredi Kurulu'nun sırasıyla, 23 Ağustos 1989, 28 Ocak 1998 tarih, 20261 ve 23244 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan 89/11 ve 98/1 sayılı tebliğlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanır.

            - Bu oran 1 Ağustos 2001 tarihi itibariyle bir ay süre ile geçerlidir.