Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.06.1999 Salı Sayı:23712 (Asıl)
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası: 
 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NCA BELİRLENEN, DIŞ KREDİLER KUR FARKI FONU KAPSAMINDAKİ KREDİLERE UYGULANACAK DEĞİŞKEN FAİZ ORANI HAKKINDA TEBLİĞ
    
           - Vadeye bakılmaksızın tüm krediler için yıllık %88.10'dur.

            - Para ve Kredi Kurulu'nun sırasıyla, 23 Ağustos 1989, 28 Ocak 1998 gün, 20261, 23244 sayılı Resmi Gazete'lerde yayımlanan 89/11 ve 98/1 sıra sayılı Tebliğ'lerinde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanır.

            - Bu oran 1 Haziran 1999 tarihi itibariyle 1 ay süre ile geçerlidir.