Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.08.1999 Pazar Sayı:23773 (Asıl)
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası:  
 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NCA BELİRLENEN, DIŞ KREDİLER KUR FARKI FONU KAPSAMINDAKİ KREDİLERE UYGULANACAK DEĞİŞKEN FAİZ ORANI
     
    - Vadeye bakılmaksızın tüm krediler için yıllık %75.06'dır.

    - Para ve Kredi Kurulu'nun sırasıyla, 23 Ağustos 1989, 28 Ocak 1998 gün, 20261, 23244 sayılı Resmi Gazete'lerde yayımlanan 89/11 ve 98/1 sıra sayılı Tebliğ'lerinde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanır.

    - Bu oran 1 Ağustos 1999 tarihi itibariyle 1 ay süre ile geçerlidir.