Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.09.1999 Çarşamba Sayı:23803 (Asıl)
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası:  
 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NCA BELİRLENEN, DIŞ KREDİLER KUR FARKI FONU KAPSAMINDAKİ KREDİLERE UYGULANACAK DEĞİŞKEN FAİZ ORANI
     
            - Vadeye bakılmaksızın tüm krediler için yıllık %75.31'dir.

            - Para ve Kredi Kurulu'nun sırasıyla, 23 Ağustos 1989, 28 Ocak 1998 gün, 20261, 23244 sayılı Resmi Gazete'lerde yayımlanan 89/11 ve 98/1 sıra sayılı Tebliğ'lerinde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanır. 

            - Bu oran 1 Eylül 1999 tarihi itibariyle 1 ay süre ile geçerlidir.