Banka ve Kambiyo Mevzuatı

Resmi Gazete: 20.12.2005 Salı Sayı: 26029 (Asıl)  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:  

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, Reeskoont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Yıllık Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 23, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 25 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.