Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.08.2001 Çarşamba Sayı:24487 (Asıl)
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası:

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ Sayı: 2001/2


            Madde 1- 22/7/1996 tarihli ve 22704 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında 96/1 Sayılı Tebliğ'e aşağıdaki madde ilave edilmiştir.

            Ek Madde 1- Türk Lirası mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenecek faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tespit ve ilan edilir.

            Türk Lirası mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara faizler Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonlarında tahakkuk ettirilir.

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.