Banka ve Kambiyo Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 21.02.2004 Cumartesi Sayı: 25380 (Asıl)

Hazine Müsteşarlığından:

25.000 Liralık Madeni Paraların Tedavülden Kaldırılması ile İlgili Tebliğ
(Tebliğ No: 2004/3)

 

Madde 1.-  1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi uyarınca; tedavülde bulunan madeni paralardan 25.000 TL.'nin 23/2/2004 tarihinden itibaren tedavülden kaldırılması kararlaştırılmıştır.

Aşağıda özellikleri belirtilen 25.000 Liralık madeni paralar 24/2/2004 tarihinden itibaren 24/2/2005 tarihine kadar yalnız Mal Sandıkları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubelerinde kabul edilecek ve değiştirilecektir.

Madde 2.- Bu Tebliğ 23/2/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

 

Değeri

Metali

Çapı (mm)

Kalınlığı (mm)

Ağırlığı (gr)

25,000 TL.

Cu 69,5

26,00

2,70

11,00

 

Zn 18

 

 

 

 

Ni 12

 

 

 

 

Mn 0,5

 

 

 

25.000 TL.

Cu 70

17,00

1,65

2,700

 

Zn 30