Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.03.2000 Pazartesi Sayı:23992 (Asıl)
Hazine Müsteşarlığından:

5000 Liralık Madeni Paraların Tedavülden Kaldırılmasına ile İlgili Tebliğ 
(Tebliğ No: 2000/3)

 
            Madde 1- "1264 Sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun"un 5 inci maddesi uyarınca; tedavülde bulunan madeni ufaklık paralardan 5000 TL.'nin 01/02/2001 tarihinden itibaren tedavülden kaldırılması kararlaştırılmıştır.

            Aşağıda özellikleri belirtilen 5000 liralık madeni paralar, 01/02/2001 tarihinden itibaren bir yıl boyunca, 01/02/2002 tarihine kadar, yalnız Mal Sandıkları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubelerinde kabul edilecek ve değiştirilecektir.

           Madde 2- Bu Tebliğ 01/02/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

    Değeri:            Metali:                  Çapı:                  Kalınlığı:              Ağırlığı:
    5000 Lira        Cu 69,5                28.75 mm.         2.1 mm.             10.3 gr.
                             Zn 18
                             Ni 12
                             Mn 0,5
    5000 Lira        Cu 70                   19.50 mm.          2.60 mm.            6 gr.
                             Zn 30
    5000 Lira        Cu 70                   19.50 mm.          1.60 mm.            3.5 gr.
                             Zn 30