Banka ve Kambiyo Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 24.11.2004 Çarşamba Sayı:25650 (Asıl)

Hazine Müsteşarlığından:

Yeni Türk Lirasına (YTL) Geçiş Nedeniyle Madeni Ufaklık Paraların Tedavülden Kaldırılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Madde 1 —24.09.2004 tarih ve 25593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Türk Lirasına (YTL) Geçiş Nedeniyle Madeni Ufaklık Paraların Tedavülden Kaldırılmasına Dair Tebliğ’in 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“31.12.2005 tarihinden 31.12.2006 tarihine kadar bu paralar sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubelerinde kabul edilecek ve değiştirilecektir.”

Madde 2 - Bu Tebliğ 31.12.2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.