emlakvergisitebligi  
Resmi Gazete: 19.12.1996 Perşembe Sayı: 22852 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:  
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Seri No: 18
  
           Bilindiği üzere, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesinde;

           "Bina vergisi mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir.

           Şu kadar ki, mükelleflerin beyan edecekleri değerler Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleriyle bu Kanun'un 20 nci maddesine göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiyle hesaplanacak maliyet bedelinden düşük olamaz..."

           hükmü yer almaktadır.

           Bu hüküm ve söz konusu tüzük uyarınca emlak vergisine esas olmak üzere 1997 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Bakanlığımız ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

           Tebliğ olunur.

           18 SERİ NOLU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ EKİDİR.
 

               1997 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT
                      MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL
                                                                    BİN TL.
    ---------------
    (1) - Tablo tarafımızdan 4 bölüm halinde verilmiştir.
    ---------------

                                                                           -1-
                           ÇELİK KARKAS BİNA        BETONARME  KARKAS BİNA
BİNALAR                 ASGARİ  AZAMİ ORTALAMA     ASGARİ   AZAMİ   ORTALAMA
------------------------------------------------------------------------------
1) FABRİKA VE İMALATHANE
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -        -         -        -        -           -
   B) 1.SINIF İNŞAAT    9.580   10.660    10.120    7.900    8.680       8.290
   C) 2.SINIF İNŞAAT    6.020    6.610     6.310    5.060    5.280       5.170
   D) 3.SINIF İNŞAAT    4.520    5.120     4.820    3.570    3.840       3.700
   E) BASİT İNŞAAT      2.570    2.810     2.690    2.000    2.440       2.220

2) FABRİKA VE İMALATHANE
   BİNASI SOSYAL BİNALAR VS.

   A) LÜKS İNŞAAT           -        -         -        -        -           -
   B) 1.SINIF İNŞAAT    9.580   10.660    10.120    7.900    8.680       8.290
   C) 2.SINIF İNŞAAT    6.020    6.610     6.310    5.060    5.280       5.170
   D) 3.SINIF İNŞAAT    4.520    5.120     4.820    3.570    3.840       3.700
   E) BASİT İNŞAAT      2.570    2.810     2.690    2.000    2.440       2.220

3) OTEL BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      23.810   25.570    24.690   19.900   21.620      20.760
   B) 1.SINIF İNŞAAT   17.140   18.510    17.820   13.840   15.200      14.520
   C) 2.SINIF İNŞAAT   11.540   12.390    11.960    9.250    9.820       9.530
   D) 3.SINIF İNŞAAT    8.990    9.900     9.440    6.440    7.260       6.850
   E) BASİT İNŞAAT          -        -         -        -        -           -

4) SİNEMA-TİYATRO
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      23.810    25.570    24.690   19.300    20.590    19.940
   B) 1.SINIF İNŞAAT   17.140    18.510    17.820   13.840    14.360    14.100
   C) 2.SINIF İNŞAAT   11.540    12.390    11.960    9.250     9.820     9.530
   D) 3.SINIF İNŞAAT    8.990     9.900     9.440    6.440     7.260     6.850
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

5) HASTANE-KLİNİK
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      21.090    22.490    21.790   16.950    18.140    17.540
   B) 1.SINIF İNŞAAT   15.110    16.280    15.690   12.200    12.700    12.450
   C) 2.SINIF İNŞAAT   10.190    10.910    10.550    8.100     8.630     8.360
   D) 3.SINIF İNŞAAT    7.930     8.720     8.320    5.680     6.430     6.050
   E) BASİT İNŞAAT          -        -          -        -         -         -

6) BANKA-SİGORTA
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      23.810    25.570    24.690   19.300     20.590   19.940
   B) 1.SINIF İNŞAAT   17.140    18.510    17.820   12.560     13.840   13.200
   C) 2.SINIF İNŞAAT   11.540    12.390    11.960    8.500      9.250    8.870
   D) 3.SINIF İNŞAAT    8.990     9.350     9.170    5.820      6.430    6.120
   E) BASİT İNŞAAT      2.920     3.170     3.040    1.570      2.150    1.860

7) İDARE BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      20.590    21.930    21.260   13.980    15.380    14.680
   B) 1.SINIF İNŞAAT   12.700    13.900    13.300    9.580    10.660    10.120
   C) 2.SINIF İNŞAAT    8.100     8.630     8.360    6.330     6.610     6.470
   D) 3.SINIF İNŞAAT    5.680     6.430     6.050    4.320     5.120     4.720
   E) BASİT İNŞAAT      2.570     3.130     2.850    1.530     1.880     1.700

8) BENZİN İSTASYONU
   YIKAMA VE YAĞLAMA
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      18.140    19.470    18.800   13.980    15.380    14.680
   B) 1.SINIF İNŞAAT   12.200    13.380    12.790    9.580    10.660    10.120
   C) 2.SINIF İNŞAAT    7.490     8.420     7.950    5.930     6.610     6.270
   D) 3.SINIF İNŞAAT    5.140     5.680     5.410    3.570     4.310     3.940
   E) BASİT İNŞAAT      1.900     2.440     2.170    1.360     1.880     1.620

9) YERALTI GARAJLARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -      -        -           -
   B  1.SINIF İNŞAAT        -         -         -      -        -           -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -      -        -           -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    6.440     7.200     6.820    4.520     5.450     4.980
   E) BASİT İNŞAAT      2.570     3.130     2.850    2.000     2.570     2.280

10) MÜSTAKİL GARAJLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -        -         -        -        -           -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -        -         -        -        -           -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -        -         -        -        -           -
   D) 3.SINIF İNŞAAT     3.830    4.520     4.170    2.740     3.340     3.040
   E) BASİT İNŞAAT       2.000    2.440     2.220    1.530     1.880     1.700

11) ÇOK KATLI GARAJLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -        -         -        -        -           -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -        -         -        -        -           -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -        -         -        -        -           -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    6.990     7.380     7.180    5.140     5.680     5.410
   E) BASİT İNŞAAT      3.170     3.740     3.450    2.000     2.570     2.280

12) YURT BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -        -         -        -        -           -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -        -         -        -        -           -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -        -         -        -        -           -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    5.140     5.680     5.410    3.830     4.520     4.170
   E) BASİT İNŞAAT      2.570     3.130     2.850    1.140     1.490     1.310

13) OKUL BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -        -         -        -        -           -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -        -         -        -        -           -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -        -         -        -        -           -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    6.240     6.940     6.590    4.320     5.120     4.720
   E) BASİT İNŞAAT      2.570     2.810     2.690    1.280     1.490     1.380

14) YÜZME HAVUZLARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -
   C) 2.SINIF İNŞAAT    7.490     8.420     7.950    5.230     5.620     5.420
   D) 3.SINIF İNŞAAT    5.440     6.240     5.840    3.340     3.840     3.590
   E) BASİT İNŞAAT          -        -         -        -        -           -

15) BANYO VE HAMAMLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -        -         -        -          -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT   18.440    19.980    19.210    9.400    10.340     9.870
   C) 2.SINIF İNŞAAT   11.680    12.670    12.170    5.930     6.610     6.270
   D) 3.SINIF İNŞAAT    8.720     9.350     9.030    3.570     4.310     3.940
   E) BASİT İNŞAAT          -        -         -        -        -           -

16) PAZAR VE FUAR YERLERİNDEKİ
    YAPILAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -        -         -        -        -           -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -        -         -        -        -           -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -        -         -        -        -           -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    4.320     5.120     4.720    2.790     3.520     3.150
   E) BASİT İNŞAAT      2.810     3.290     3.050    1.280     1.490     1.380

17) SOĞUK HAVA DEPOLARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -        -         -        -        -           -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -        -         -        -        -           -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -        -         -        -        -           -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    5.140     5.680     5.410    3.830     4.520     4.170
   E) BASİT İNŞAAT      2.000     2.570     2.280    1.730     2.000     1.860

18) KURUTMA YERLERİ

   A) LÜKS İNŞAAT           -        -         -        -        -           -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -        -         -        -        -           -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -        -         -        -        -           -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    5.120     5.450     5.280    2.790     3.520     3.150
   E) BASİT İNŞAAT      2.810     3.290     3.050    1.130     1.360     1.240

19) SİLOLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -        -         -        -        -           -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -        -         -        -        -           -
   C) 2.SINIF İNŞAAT   11.680    12.670    12.170    6.330     7.300     6.810
   D) 3.SINIF İNŞAAT    9.050     9.810     9.430    4.520     5.120     4.820
   E) BASİT İNŞAAT          -        -         -        -        -           -

20) TRANSFORMATÖR
    BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -        -         -        -        -           -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -        -         -        -        -           -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -        -         -        -        -           -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    5.800     6.530     6.160    3.170     3.850     3.510
   E) BASİT İNŞAAT          -        -         -        -        -           -

21) DİĞER TİCARETHANE
    VE İŞYERLERİ

   A) LÜKS İNŞAAT      23.810    25.570    24.690   15.870    17.500    16.680
   B) 1.SINIF İNŞAAT   16.280    17.490    16.880   11.200    12.140    11.670
   C) 2.SINIF İNŞAAT   10.910    11.990    11.450    7.230     7.490     7.360
   D) 3.SINIF İNŞAAT    7.300     8.160     7.730    4.890     5.820     5.350
   E) BASİT İNŞAAT      3.170     3.480     3.320    1.670     2.150     1.910

22) MESKEN BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      21.090    22.490    21.790   12.510    14.040    13.270
   B) 1.SINIF İNŞAAT   13.940    15.040    14.490    7.900     8.680     8.290
   C) 2.SINIF İNŞAAT    9.250    10.190     9.720    5.060     6.010     5.530
   D) 3.SINIF İNŞAAT    6.240     6.940     6.590    3.570     4.270     3.920
   E) BASİT İNŞAAT      2.570     3.130     2.850    1.820     2.570     2.190

23) ÖZELLİK ARZEDEN BİNALAR

   A) LÜKS İNŞAAT        PREFABRİK VE ÖN GERİLİMLİ İNŞAAT TÜRÜ İLE ÖZELLİK ARZ
   B) 1.SINIF İNŞAAT     EDEN BİNALARIN ASGARİ BEYANDA GÖSTERİLECEK DEĞERLERİ,
   C) 2.SINIF İNŞAAT     CETVELİN 1-22 SIRALARINDA YAZILI BETONARME KARKAS
   D) 3.SINIF İNŞAAT     İNŞAAT TÜRÜNÜN KULLANILIŞ TARZINA GÖRE (OTEL,
   E) BASİT İNŞAAT       SİNEMA-TİYATRO, İŞYERİ, MESKEN BİNASI GİBİ) EN YAKIN
                         OLANININ LÜKS İNŞAAT SINIFINDAKİ DEĞERLERLE İLGİLİ
                         ORTALAMA RAKAM ESAS ALINARAK HESAPLANACAK DEĞERDEN
                         AŞAĞI OLAMAZ. ANCAK BETONARME KARKAS BİNALARIN LÜKS
                         İNŞAAT TÜRÜ İÇİN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET
                         BEDELİ BELİRLENMEMİŞ İSE BU SINIFIN ALTINDAKİ
                         BELİRLEME YAPILMIŞ İLK SINIFA AİT ORTALAMA RAKAM
                         NAZARA ALINIR. (DEĞERLEME SIRASINDA, BU BİNALARIN
                         İNŞA TARZLARINA VE KULLANILAN MALZEMEYE VE BİNAYI
                         KAREKTERİZE EDEN ÖZELLİĞİNE GÖRE YERİNDE GÖRÜLEREK
                         DEĞER TAKDİRİNE GİDİLMESİ İSABETLİ OLUR.)

                                                                         -2-

                          YIĞMA  KAĞIR  BİNA           YIĞMA YARI KAĞIR BİNA
BİNALAR                ASGARİ   AZAMİ   ORTALAMA  ASGARİ    AZAMİ    ORTALAMA
------------------------------------------------------------------------------
1) FABRİKA VE İMALATHANE
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -        -         -        -        -           -
   B) 1.SINIF İNŞAAT    5.420     6.640     6.030       -        -           -
   C) 2.SINIF İNŞAAT    3.210     3.880     3.540       -        -           -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    1.980     2.590     2.280    1.470     1.800     1.630
   E) BASİT İNŞAAT      1.060     1.280     1.170      810     1.060       930

2) FABRİKA VE İMALATHANE
   BİNASI SOSYAL Bİ.VS.

   A) LÜKS İNŞAAT           -        -         -        -          -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT    5.420     6.640     6.030       -          -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT    3.210     3.880     3.540       -          -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    1.980     2.590     2.280    1.470     1.800     1.630
   E) BASİT İNŞAAT      1.060     1.280     1.170      810     1.060       930

3) OTEL BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      17.500    19.230    18.360   12.510    14.140    13.320
   B) 1.SINIF İNŞAAT   12.140    12.910    12.520    8.960     9.500     9.230
   C) 2.SINIF İNŞAAT    7.490     8.500     7.990    5.750     6.010     5.880
   D) 3.SINIF İNŞAAT    4.890     5.820     5.350    4.040     4.310     4.170
   E) BASİT İNŞAAT      1.280     1.570     1.420      950     1.240     1.090

4) SİNEMA-TİYATRO
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      17.500    19.230    18.360   11.960    13.780    12.870
   B) 1.SINIF İNŞAAT   12.140    12.910    12.520    8.960     9.500     9.230
   C) 2.SINIF İNŞAAT    7.490     8.500     7.990    5.750     6.010     5.880
   D) 3.SINIF İNŞAAT    4.890     5.820     5.350    4.040     4.310     4.170
   E) BASİT İNŞAAT      1.240     1.490     1.360      770       920       840

5) HASTANE-KLİNİK
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      13.980    15.380    14.680   10.580    12.140    11.360
   B) 1.SINIF İNŞAAT   10.660    11.380    11.020    7.880     8.360     8.120
   C) 2.SINIF İNŞAAT    6.600     7.490     7.040    5.060     5.280     5.170
   D) 3.SINIF İNŞAAT    4.320     5.120     4.720    3.570     3.840     3.700
   E) BASİT İNŞAAT      1.060     1.280     1.170      670       810       740

6) BANKA-SİGORTA
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      14.140    15.870    15.000   11.960    13.780    12.870
   B) 1.SINIF İNŞAAT    9.810    11.200    10.500    7.880     9.050     8.460
   C) 2.SINIF İNŞAAT    5.930     7.220     6.570    5.040     5.930     5.480
   D) 3.SINIF İNŞAAT    4.050     4.930     4.490    3.740     4.190     3.960
   E) BASİT İNŞAAT      1.240     1.490     1.360      950     1.240     1.090

7) İDARE BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      10.980    12.510    11.740    8.090    10.580     9.330
   B) 1.SINIF İNŞAAT    7.340     8.360     7.850    5.950     6.880     6.410
   C) 2.SINIF İNŞAAT    4.930     5.280     5.100    3.260     4.110     3.680
   D) 3.SINIF İNŞAAT    3.480     3.840     3.660    2.040     2.690     2.360
   E) BASİT İNŞAAT        810     1.060       930      810     1.060       930

8) BENZİN İSTASYONU
   YIKAMA VE YAĞLAMA
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      10.980    12.510    11.740        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT    6.930     8.360     7.640        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT    4.190     5.040     4.610        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    2.040     2.740     2.390    1.470     1.800     1.630
   E) BASİT İNŞAAT      1.060     1.280     1.170      810     1.060       930

9) YERALTI GARAJLARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

10) MÜSTAKİL GARAJLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    1.780     1.880     1.830    1.470     1.800     1.630
   E) BASİT İNŞAAT        610       760       680      810     1.060       930

11) ÇOK KATLI GARAJLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

12) YURT BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    3.340     3.840     3.590    3.480     3.840     3.660
   E) BASİT İNŞAAT        810     1.060       930      670       810       740

13) OKUL BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    3.570     3.840     3.700    2.690     3.340     3.010
   E) BASİT İNŞAAT        810     1.060       930    1.070     1.130     1.100

14) YÜZME HAVUZLARI

   A) LÜKS İNŞAAT                                        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT                                     -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT    3.210     4.120     3.660        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    1.570     2.040     1.800        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

15) BANYO VE HAMAMLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -         -         -        -
   B) 1.SINIF İNŞAAT    7.010     8.360     7.680         -         -        -
   C) 2.SINIF İNŞAAT    4.540     5.280     4.910         -         -        -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    2.640     3.340     2.990         -         -        -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -         -         -        -

16) PAZAR VE FUAR
    YERLERİNDEKİ YAPILAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    2.340     2.590     2.460    1.800     2.040     1.920
   E) BASİT İNŞAAT      1.060     1.280     1.170      810     1.060       930

17) SOĞUK HAVA DEPOLARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    2.740     3.340     3.040        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT      1.060     1.280     1.170        -         -         -

18) KURUTMA YERLERİ

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    2.340     2.590     2.460    1.780     1.880     1.830
   E) BASİT İNŞAAT      1.070     1.130     1.100      670       810       740

19) SİLOLAR
   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

20) TRANSFORMATÖR BİNALARI
   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    1.600     1.860     1.730    1.340     1.400     1.370
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

21) DİĞER TİCARETHANE
    VE İŞYERLERİ

   A) LÜKS İNŞAAT      12.510    14.140   13.320    9.580    11.300     10.440
   B) 1.SINIF İNŞAAT    7.880     9.500    8.690    4.850     6.200      5.520
   C) 2.SINIF İNŞAAT    4.680     5.760    5.220    2.720     3.440      3.080
   D) 3.SINIF İNŞAAT    3.150     3.810    3.480    1.860     2.330      2.090
   E) BASİT İNŞAAT      1.240     1.490    1.360      950     1.240      1.090

22) MESKEN BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      10.260    10.580   10.420        -         -          -
   B) 1.SINIF İNŞAAT    6.570     6.930    6.750     4.330    4.540      4.430
   C) 2.SINIF İNŞAAT    4.300     4.500    4.400     3.050    3.100      3.070
   D) 3.SINIF İNŞAAT    3.210     3.340    3.270     2.150    2.190      2.170
   E) BASİT İNŞAAT      1.020     1.060    1.040     1.020    1.060      1.040

23) ÖZELLİK ARZEDEN BİNALAR

   A) LÜKS İNŞAAT        PREFABRİK VE ÖN GERİLİMLİ İNŞAAT TÜRÜ İLE ÖZELLİK ARZ
   B) 1.SINIF İNŞAAT     EDEN BİNALARIN ASGARİ BEYANDA GÖSTERİLECEK DEĞERLERİ,
   C) 2.SINIF İNŞAAT     CETVELİN 1-22 SIRALARINDA YAZILI BETONARME KARKAS
   D) 3.SINIF İNŞAAT     İNŞAAT TÜRÜNÜN KULLANILIŞ TARZINA GÖRE (OTEL,
   E) BASİT İNŞAAT       SİNEMA-TİYATRO, İŞYERİ, MESKEN BİNASI GİBİ) EN YAKIN
                         OLANININ LÜKS İNŞAAT SINIFINDAKİ DEĞERLERLE İLGİLİ
                         ORTALAMA RAKAM ESAS ALINARAK HESAPLANACAK DEĞERDEN
                         AŞAĞI OLAMAZ. ANCAK BETONARME KARKAS BİNALARIN LÜKS
                         İNŞAAT TÜRÜ İÇİN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET
                         BEDELİ BELİRLENMEMİŞ İSE BU SINIFIN ALTINDAKİ
                         BELİRLEME YAPILMIŞ İLK SINIFA AİT ORTALAMA RAKAM
                         NAZARA ALINIR. (DEĞERLEME SIRASINDA, BU BİNALARIN
                         İNŞA TARZLARINA VE KULLANILAN MALZEMEYE VE BİNAYI
                         KAREKTERİZE EDEN ÖZELLİĞİNE GÖRE YERİNDE GÖRÜLEREK
                         DEĞER TAKDİRİNE GİDİLMESİ İSABETLİ OLUR.)
 

                                                                         -3-

                            AHŞAP  BİNALAR            TAŞ DUVARLI BİNALAR
BİNALAR                ASGARİ   AZAMİ   ORTALAMA    ASGARİ   AZAMİ   ORTALAMA
------------------------------------------------------------------------------
1) FABRİKA VE İMALATHANE
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT     2.220    2.800     2.510    1.600     1.960     1.780
   E) BASİT İNŞAAT       1.440    1.460     1.450      920     1.140     1.030

2) FABRİKA VE İMALATHANE
   BİNASI SOSYAL Bİ.VS.
   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    2.220     2.800     2.510    1.600     1.960     1.780
   E) BASİT İNŞAAT      1.440     1.490     1.460      920     1.140     1.030

3) OTEL BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      21.000    22.410    21.700   17.180    19.050    18.110
   B) 1.SINIF İNŞAAT   14.020    15.650    14.830   11.860    13.220    12.540
   C) 2.SINIF İNŞAAT    9.250    10.380     9.810    7.390     8.170     7.780
   D) 3.SINIF İNŞAAT    6.650     7.730     7.190    4.680     5.600     5.140
   E) BASİT İNŞAAT      2.400     3.010     2.700    1.530     1.840     1.680

4) SİNEMA-TİYATRO
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -    1.020     1.360     1.190

5) HASTANE-KLİNİK
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -      720     1.140       930

6) BANKA-SİGORTA
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT      1.360     1.630     1.490    1.020     1.360     1.190

7) İDARE BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT      1.440     1.490     1.460      920     1.140     1.030

8) BENZİN İSTASYONU
   YIKAMA VE YAĞLAMA
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    2.040     2.800     5.420    1.600     1.960     1.780
   E) BASİT İNŞAAT      1.140     1.240     1.190      720     1.140       930

9) YERALTI GARAJLARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

10) MÜSTAKİL GARAJLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    2.220     2.800     2.510    1.600     1.970     1.780
   E) BASİT İNŞAAT        920     1.140     1.030      920     1.140     1.030

11) ÇOK KATLI GARAJLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

12) YURT BİNALARI
   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT      1.440     1.630     1.530      920     1.140     1.030

13) OKUL BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    2.900     3.620     3.260    1.600     1.960     1.780
   E) BASİT İNŞAAT      1.180     1.420     1.300      920     1.140     1.030

14) YÜZME HAVUZLARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

15) BANYO VE HAMAMLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

16) PAZAR VE FUAR
    YERLERİNDEKİ YAPILAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    2.550     2.800     2.670    1.600     1.960     1.780
   E) BASİT İNŞAAT      1.440     1.630     1.530      920     1.140     1.030

17) SOĞUK HAVA DEPOLARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

18) KURUTMA YERLERİ

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

19) SİLOLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

20) TRANSFORMATÖR BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

21) DİĞER TİCARETHANE
    VE İŞYERLERİ

   A) LÜKS İNŞAAT      17.290    19.050   18.170         -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT   12.200    13.220   12.710         -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT    7.860     8.170    8.010         -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    5.330     6.330    5.830         -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT      1.280     1.630    1.450     1.020     1.360     1.190

22) MESKEN BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      16.710    18.420   17.560         -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT   10.750    12.060   11.400         -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT    6.940     7.950    7.440         -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    3.620     3.840    3.730     1.800     2.220     2.010
   E) BASİT İNŞAAT      1.180     1.420    1.300       720     1.140       930

23) ÖZELLİK ARZEDEN BİNALAR

   A) LÜKS İNŞAAT        PREFABRİK VE ÖN GERİLİMLİ İNŞAAT TÜRÜ İLE ÖZELLİK ARZ
   B) 1.SINIF İNŞAAT     EDEN BİNALARIN ASGARİ BEYANDA GÖSTERİLECEK DEĞERLERİ,
   C) 2.SINIF İNŞAAT     CETVELİN 1-22 SIRALARINDA YAZILI BETONARME KARKAS
   D) 3.SINIF İNŞAAT     İNŞAAT TÜRÜNÜN KULLANILIŞ TARZINA GÖRE (OTEL,
   E) BASİT İNŞAAT       SİNEMA-TİYATRO, İŞYERİ, MESKEN BİNASI GİBİ) EN YAKIN
                         OLANININ LÜKS İNŞAAT SINIFINDAKİ DEĞERLERLE İLGİLİ
                         ORTALAMA RAKAM ESAS ALINARAK HESAPLANACAK DEĞERDEN
                         AŞAĞI OLAMAZ. ANCAK BETONARME KARKAS BİNALARIN LÜKS
                         İNŞAAT TÜRÜ İÇİN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET
                         BEDELİ BELİRLENMEMİŞ İSE BU SINIFIN ALTINDAKİ
                         BELİRLEME YAPILMIŞ İLK SINIFA AİT ORTALAMA RAKAM
                         NAZARA ALINIR. (DEĞERLEME SIRASINDA, BU BİNALARIN
                         İNŞA TARZLARINA VE KULLANILAN MALZEMEYE VE BİNAYI
                         KAREKTERİZE EDEN ÖZELLİĞİNE GÖRE YERİNDE GÖRÜLEREK
                         DEĞER TAKDİRİNE GİDİLMESİ İSABETLİ OLUR.)
 

                                                                          -4-

                        GECEKONDU TARZ.BİNALAR      KERPİÇ VE DİĞER BASİT BN.
BİNALAR                ASGARİ   AZAMİ   ORTALAMA    ASGARİ   AZAMİ   ORTALAMA
------------------------------------------------------------------------------
1) FABRİKA VE İMALATHANE
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    1.620     1.700     1.660    1.240     1.600     1.420
   E) BASİT İNŞAAT        760       890       820      590       620       600

2) FABRİKA VE İMALATHANE
   BİNASI SOSYAL Bİ.VS.

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    1.240     1.600     1.420    1.030     1.240     1.130
   E) BASİT İNŞAAT        590       720       650      430       590       510

3) OTEL BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

4) SİNEMA-TİYATRO
   BİNALARI
   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT        700       860       780      530       670       600

5) HASTANE-KLİNİK
   BİNALARI
   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT        620       720       670      490       630       560

6) BANKA-SİGORTA
   BİNALARI
   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT        870     1.020       940      620       720       670

7) İDARE BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT        760       890       820      490       620       550

8) BENZİN İSTASYONU
   YIKAMA VE YAĞLAMA
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    1.030     1.600     1.310      780     1.030       900
   E) BASİT İNŞAAT        590       720       650      430       590       510

9) YERALTI GARAJLARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

10) MÜSTAKİL GARAJLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    1.030     1.600     1.310      920     1.030       970
   E) BASİT İNŞAAT        490       620       550      430       590       510

11) ÇOK KATLI GARAJLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

12) YURT BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT        720     1.140       930      430       590       510

13) OKUL BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    1.030     1.600     1.310      920     1.030       970
   E) BASİT İNŞAAT        620       720       670      430       590       510

14) YÜZME HAVUZLARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

15) BANYO VE HAMAMLAR
   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

16) PAZAR VE FUAR
    YERLERİNDEKİ YAPILAR
   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

17) SOĞUK HAVA DEPOLARI
   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

18) KURUTMA YERLERİ
   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

19) SİLOLAR
   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

20) TRANSFORMATÖR BİNALARI
   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

21) DİĞER TİCARETHANE
    VE İŞYERLERİ
   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT        870     1.020       940      530       670       600

22) MESKEN BİNALARI
   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    1.030     1.600     1.310        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT        620       720       670      490       620       550

23) ÖZELLİK ARZEDEN BİNALAR
   A) LÜKS İNŞAAT        PREFABRİK VE ÖN GERİLİMLİ İNŞAAT TÜRÜ İLE ÖZELLİK ARZ
   B) 1.SINIF İNŞAAT     EDEN BİNALARIN ASGARİ BEYANDA GÖSTERİLECEK DEĞERLERİ,
   C) 2.SINIF İNŞAAT     CETVELİN 1-22 SIRALARINDA YAZILI BETONARME KARKAS
   D) 3.SINIF İNŞAAT     İNŞAAT TÜRÜNÜN KULLANILIŞ TARZINA GÖRE (OTEL,
   E) BASİT İNŞAAT       SİNEMA-TİYATRO, İŞYERİ, MESKEN BİNASI GİBİ) EN YAKIN
                         OLANININ LÜKS İNŞAAT SINIFINDAKİ DEĞERLERLE İLGİLİ
                         ORTALAMA RAKAM ESAS ALINARAK HESAPLANACAK DEĞERDEN
                         AŞAĞI OLAMAZ. ANCAK BETONARME KARKAS BİNALARIN LÜKS
                         İNŞAAT TÜRÜ İÇİN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET
                         BEDELİ BELİRLENMEMİŞ İSE BU SINIFIN ALTINDAKİ
                         BELİRLEME YAPILMIŞ İLK SINIFA AİT ORTALAMA RAKAM
                         NAZARA ALINIR. (DEĞERLEME SIRASINDA, BU BİNALARIN
                         İNŞA TARZLARINA VE KULLANILAN MALZEMEYE VE BİNAYI
                         KAREKTERİZE EDEN ÖZELLİĞİNE GÖRE YERİNDE GÖRÜLEREK
                         DEĞER TAKDİRİNE GİDİLMESİ İSABETLİ OLUR.)

            NOT: 1 - METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNE ASANSÖR, KALORİFER VEYA
KLİMA TESİSATI BEDELLERİ DAHİL DEĞİLDİR. (BİNADA KALORİFER-KLİMA VE ASANSÖR
TESİSATI VARSA, BU BEDELLERE KALORİFER VEYA KLİMA İÇİN % 8, ASANSÖR İÇİN % 6
ORANINDA İLAVE YAPILACAKTIR.)