emlakvergisitebligi  
Resmi Gazete: 31.10.1997 Cuma Sayı: 23156 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:  
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Seri No: 19
  
           1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesinde;

           "Bina vergisi mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir.

           Şu kadar ki, mükelleflerin beyan edecekleri değerler Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleriyle bu Kanun'un 20 nci maddesine göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiyle hesaplanacak maliyet bedelinden düşük olamaz..."

           hükmü yer almaktadır.

           Bu hüküm ve söz konusu tüzük uyarınca emlak vergisine esas olmak üzere 1998 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Bakanlığımız ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

           Tebliğ olunur.

           19 SERİ NOLU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ EKİDİR.

               1998 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT
                      MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL
                                                                    BİN TL.
    ---------------
    (1) - Tablo tarafımızdan 4 bölüm halinde verilmiştir.
    ---------------
                                                                           -1-
                           ÇELİK KARKAS BİNA        BETONARME  KARKAS BİNA
BİNALAR                 ASGARİ  AZAMİ ORTALAMA     ASGARİ   AZAMİ   ORTALAMA
------------------------------------------------------------------------------
1) FABRİKA VE İMALATHANE
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -        -         -        -        -           -
   B) 1.SINIF İNŞAAT   19.160   21.320    20.240   15.800   17.360      16.580
   C) 2.SINIF İNŞAAT   12.040   13.220    12.630   10.120   10.560      10.340
   D) 3.SINIF İNŞAAT    9.040   10.240     9.640    7.140    7.680       7.410
   E) BASİT İNŞAAT      5.140    5.620     5.380    4.000    4.880       4.440

2) FABRİKA VE İMALATHANE
   BİNASI SOSYAL BİNALAR VS.

   A) LÜKS İNŞAAT           -        -         -        -        -           -
   B) 1.SINIF İNŞAAT   19.160   21.320    20.240   15.800   17.360      16.580
   C) 2.SINIF İNŞAAT   12.040   13.220    12.630   10.120   10.560      10.340
   D) 3.SINIF İNŞAAT    9.040   10.240     9.640    7.140    7.680       7.410
   E) BASİT İNŞAAT      5.140    5.620     5.380    4.000    4.880       4.440

3) OTEL BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      47.620   51.140    49.380   39.800   43.240      41.520
   B) 1.SINIF İNŞAAT   34.280   37.020    35.650   27.680   30.400      29.040
   C) 2.SINIF İNŞAAT   23.080   24.780    23.930   18.500   19.640      19.070
   D) 3.SINIF İNŞAAT   17.980   19.800    18.890   12.880   14.520      13.700
   E) BASİT İNŞAAT          -        -         -        -        -           -

4) SİNEMA-TİYATRO
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      47.620   51.140    49.380   38.600   41.180      39.890
   B) 1.SINIF İNŞAAT   34.280   37.020    35.650   27.680   28.720      28.200
   C) 2.SINIF İNŞAAT   23.080   24.780    23.930   18.500   19.640      19.070
   D) 3.SINIF İNŞAAT   17.980   19.800    18.890   12.880   14.520      13.700
   E) BASİT İNŞAAT          -        -         -        -        -           -

5) HASTANE-KLİNİK
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      42.180    44.980    43.580   33.900    36.280    35.090
   B) 1.SINIF İNŞAAT   30.220    32.560    31.390   24.400    25.400    24.900
   C) 2.SINIF İNŞAAT   20.380    21.820    21.100   16.200    17.260    16.730
   D) 3.SINIF İNŞAAT   15.860    17.440    16.650   11.360    12.860    12.110
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

6) BANKA-SİGORTA
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      47.620    54.570    49.380   38.600    41.180    39.890
   B) 1.SINIF İNŞAAT   34.280    37.020    35.650   25.120    27.680    26.400
   C) 2.SINIF İNŞAAT   23.080    24.780    23.930   17.000    18.500    17.750
   D) 3.SINIF İNŞAAT   17.980    18.700    18.340   11.640    12.860    12.250
   E) BASİT İNŞAAT      5.840     6.340     6.090    3.140     4.300     3.720

7) İDARE BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      41.180    43.860    42.520   27.960    30.760    29.360
   B) 1.SINIF İNŞAAT   25.400    27.800    26.600   19.160    21.320    20.240
   C) 2.SINIF İNŞAAT   16.200    17.260    16.730   12.660    13.220    12.940
   D) 3.SINIF İNŞAAT   11.360    12.860    12.110    8.640    10.240     9.440
   E) BASİT İNŞAAT      5.140     6.260     5.700    3.060     3.760     3.410

8) BENZİN İSTASYONU
   YIKAMA VE YAĞLAMA
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      36.280    38.940    37.610   27.960    30.760    29.360
   B) 1.SINIF İNŞAAT   24.400    26.760    25.580   19.160    21.320    20.240
   C) 2.SINIF İNŞAAT   14.980    16.840    15.910   11.860    13.220    12.540
   D) 3.SINIF İNŞAAT   10.280    11.360    10.820    7.140     8.620     7.880
   E) BASİT İNŞAAT      3.800     4.880     4.340    2.720     3.760     3.240

9) YERALTI GARAJLARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B  1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -      -           -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT   12.880    14.400    13.640    9.040    10.900     9.970
   E) BASİT İNŞAAT      5.140     6.260     5.700    4.000     5.140     4.570

10) MÜSTAKİL GARAJLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    7.660     9.040     8.350    5.450     6.680     6.080
   E) BASİT İNŞAAT      4.000     4.880     4.440    3.060     3.760     3.410

11) ÇOK KATLI GARAJLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT   13.980    14.760    14.370   10.280    11.360    10.820
   E) BASİT İNŞAAT      6.340     7.480     6.910    4.000     5.140     4.570

12) YURT BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT   10.280    11.360    10.820    7.660     9.040     8.350
   E) BASİT İNŞAAT      5.140     6.260     5.700    2.280     2.980     2.630

13) OKUL BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT   12.480    13.880    13.180    8.640    10.240     9.440
   E) BASİT İNŞAAT      5.140     5.620     5.380    2.560     2.980     2.770

14) YÜZME HAVUZLARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -
   C) 2.SINIF İNŞAAT   14.980    16.840    15.910   10.460    11.240    10.840
   D) 3.SINIF İNŞAAT   10.880    12.480    11.680    6.680     7.680     7.180
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

15) BANYO VE HAMAMLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT   36.880    39.960    38.480   18.800    20.680    19.740
   C) 2.SINIF İNŞAAT   23.360    25.340    24.350   11.860    13.220    12.540
   D) 3.SINIF İNŞAAT   17.440    18.700    18.080    7.140     8.620     7.880
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

16) PAZAR VE FUAR YERLERİNDEKİ
    YAPILAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    8.640    10.240     9.440    5.580     7.040     6.310
   E) BASİT İNŞAAT      5.620     6.580     6.100    2.560     2.980     2.770

17) SOĞUK HAVA DEPOLARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT   10.280    11.260    10.820    7.660     9.040     8.350
   E) BASİT İNŞAAT      4.000     5.140     4.570    3.460     4.000     3.730

18) KURUTMA YERLERİ

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT   10.240    10.900    10.560    5.580     7.040     6.310
   E) BASİT İNŞAAT      5.620     6.580     6.100    2.260     2.720     2.490

19) SİLOLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT   23.360    25.340    24.350   12.660    14.600    13.630
   D) 3.SINIF İNŞAAT   18.100    19.620    18.860    9.040    10.240     9.640
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

20) TRANSFORMATÖR
    BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT   11.600    13.060    12.330    6.340     7.700     7.020
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

21) DİĞER TİCARETHANE
    VE İŞYERLERİ

   A) LÜKS İNŞAAT      47.620    51.140    49.380   31.740    35.000    33.370
   B) 1.SINIF İNŞAAT   32.560    34.980    33.770   22.400    24.280    23.340
   C) 2.SINIF İNŞAAT   21.820    23.980    22.900   14.460    14.980    14.720
   D) 3.SINIF İNŞAAT   14.600    16.320    15.460    9.780    11.640    10.710
   E) BASİT İNŞAAT      6.340     6.960     6.650    3.340     4.300     3.820

22) MESKEN BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      42.180    44.980    43.580   25.020    28.080    26.550
   B) 1.SINIF İNŞAAT   27.880    30.080    28.980   15.800    17.360    16.580
   C) 2.SINIF İNŞAAT   18.500    20.380    19.440   10.120    12.020    11.070
   D) 3.SINIF İNŞAAT   12.480    13.880    13.180    7.140     8.540     7.840
   E) BASİT İNŞAAT      5.140     6.260     5.700    3.640     5.140     4.390

23) ÖZELLİK ARZEDEN BİNALAR

   A) LÜKS İNŞAAT        PREFABRİK VE ÖN GERİLİMLİ İNŞAAT TÜRÜ İLE ÖZELLİK ARZ
   B) 1.SINIF İNŞAAT     EDEN BİNALARIN ASGARİ BEYANDA GÖSTERİLECEK DEĞERLERİ,
   C) 2.SINIF İNŞAAT     CETVELİN 1-22 SIRALARINDA YAZILI BETONARME KARKAS
   D) 3.SINIF İNŞAAT     İNŞAAT TÜRÜNÜN KULLANILIŞ TARZINA GÖRE (OTEL,
   E) BASİT İNŞAAT       SİNEMA-TİYATRO, İŞYERİ, MESKEN BİNASI GİBİ) EN YAKIN
                         OLANININ LÜKS İNŞAAT SINIFINDAKİ DEĞERLERLE İLGİLİ
                         ORTALAMA RAKAM ESAS ALINARAK HESAPLANACAK DEĞERDEN
                         AŞAĞI OLAMAZ. ANCAK BETONARME KARKAS BİNALARIN LÜKS
                         İNŞAAT TÜRÜ İÇİN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET
                         BEDELİ BELİRLENMEMİŞ İSE BU SINIFIN ALTINDAKİ
                         BELİRLEME YAPILMIŞ İLK SINIFA AİT ORTALAMA RAKAM
                         NAZARA ALINIR. (DEĞERLEME SIRASINDA, BU BİNALARIN
                         İNŞA TARZLARINA VE KULLANILAN MALZEMEYE VE BİNAYI
                         KAREKTERİZE EDEN ÖZELLİĞİNE GÖRE YERİNDE GÖRÜLEREK
                         DEĞER TAKDİRİNE GİDİLMESİ İSABETLİ OLUR.)

      1 NUMARA TAMAM
                                                                         -2-

                          YIĞMA  KAĞIR  BİNA           YIĞMA YARI KAĞIR BİNA
BİNALAR                ASGARİ   AZAMİ   ORTALAMA  ASGARİ    AZAMİ    ORTALAMA
------------------------------------------------------------------------------
1) FABRİKA VE İMALATHANE
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT   10.840    13.280    12.060        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT    6.420     7.760     7.090        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    3.960     5.180     4.570    2.940     3.600     3.270
   E) BASİT İNŞAAT      2.120     2.560     2.340    1.620     2.120     1.870

2) FABRİKA VE İMALATHANE
   BİNASI SOSYAL Bİ.VS.

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT   10.840    13.280    12.060        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT    6.420     7.760     7.090        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    3.960     5.180     4.570    2.940     3.600     3.270
   E) BASİT İNŞAAT      2.120     2.560     2.340    1.620     2.120     1.870

3) OTEL BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      35.000    38.460    36.730   25.020    28.280    26.650
   B) 1.SINIF İNŞAAT   24.280    25.820    25.050   17.920    19.000    18.460
   C) 2.SINIF İNŞAAT   14.980    17.000    15.990   11.500    12.020    11.760
   D) 3.SINIF İNŞAAT    9.780    11.640    10.710    8.080     8.620     8.350
   E) BASİT İNŞAAT      2.560     3.140     2.850    1.900     2.480     2.190

4) SİNEMA-TİYATRO
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      35.000    38.460    36.730   23.920    27.560    25.740
   B) 1.SINIF İNŞAAT   24.280    25.820    25.050   17.920    19.000    18.460
   C) 2.SINIF İNŞAAT   14.980    17.000    15.990   11.500    12.020    11.760
   D) 3.SINIF İNŞAAT    9.780    11.640    10.710    8.080     8.620     8.350
   E) BASİT İNŞAAT      2.480     2.980     2.730    1.540     1.840     1.690

5) HASTANE-KLİNİK
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      27.960    30.760    29.360   21.160    24.280    22.720
   B) 1.SINIF İNŞAAT   21.320    22.760    22.040   15.760    16.720    16.240
   C) 2.SINIF İNŞAAT   13.200    14.980    14.090   10.120    10.560    10.340
   D) 3.SINIF İNŞAAT    8.640    10.240     9.440    7.140     7.680     7.410
   E) BASİT İNŞAAT      2.120     2.560     2.340    1.340     1.620     1.480

6) BANKA-SİGORTA
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      28.280    31.740    30.010   23.920    27.560    25.740
   B) 1.SINIF İNŞAAT   19.620    22.400    21.010   15.760    18.100    16.930
   C) 2.SINIF İNŞAAT   11.860    14.440    13.150   10.080    11.860    10.970
   D) 3.SINIF İNŞAAT    8.100     9.860     8.980    7.480     8.380     7.930
   E) BASİT İNŞAAT      2.480     2.980     2.730    1.900     2.480     2.190

7) İDARE BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      21.960    25.020    23.490   16.180    21.160    18.670
   B) 1.SINIF İNŞAAT   14.680    16.720    15.700   11.900    13.760    12.830
   C) 2.SINIF İNŞAAT    9.860    10.560    10.210    6.520     8.220     7.370
   D) 3.SINIF İNŞAAT    6.960     7.680     7.320    4.080     5.380     4.730
   E) BASİT İNŞAAT      1.620     2.120     1.870    1.620     2.120     1.620

8) BENZİN İSTASYONU
   YIKAMA VE YAĞLAMA
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      21.960    25.020    23.490        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT   13.860    16.720    15.290        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT    8.380    10.080     9.230        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    4.080     5.480     4.780    2.940     3.600     3.270
   E) BASİT İNŞAAT      2.120     2.560     2.340    1.620     2.120     1.870

9) YERALTI GARAJLARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

10) MÜSTAKİL GARAJLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    3.560     3.760     3.660    2.940     3.600     3.270
   E) BASİT İNŞAAT      1.220     1.520     1.370    1.620     2.120     1.870

11) ÇOK KATLI GARAJLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

12) YURT BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    6.680     7.680     7.180    6.960     7.680     7.320
   E) BASİT İNŞAAT      1.620     2.120     1.870    1.340     1.620     1.480

13) OKUL BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    7.140     7.680     7.410    5.380     6.680     6.030
   E) BASİT İNŞAAT      1.630     2.120     1.870    2.140     2.260     2.200

14) YÜZME HAVUZLARI

   A) LÜKS İNŞAAT                                        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT                                     -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT    6.420     8.240     7.330        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    3.140     4.080     3.600        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

15) BANYO VE HAMAMLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT   14.020    16.720    15.370        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT    9.800    10.560     9.820        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    5.280     6.680     5.980        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

16) PAZAR VE FUAR
    YERLERİNDEKİ YAPILAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    4.680     5.180     4.930    3.600     4.080     3.840
   E) BASİT İNŞAAT      2.120     2.560     2.340    1.620     2.120     1.870

17) SOĞUK HAVA DEPOLARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    5.480     6.680     6.080        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT      2.120     2.560     2.340        -         -         -

18) KURUTMA YERLERİ

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    4.680     5.180     4.930    3.560     3.760     3.660
   E) BASİT İNŞAAT      2.140     2.260     2.200    1.340     1.650     1.480

19) SİLOLAR
   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

20) TRANSFORMATÖR BİNALARI
   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    3.200     3.720     3.460    2.680     2.800     2.740
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

21) DİĞER TİCARETHANE
    VE İŞYERLERİ

   A) LÜKS İNŞAAT      25.020    28.280    26.650   19.160    22.600    20.880
   B) 1.SINIF İNŞAAT   15.760    19.000     7.380    9.700    12.400    11.050
   C) 2.SINIF İNŞAAT    9.360    11.520    10.440    5.440     6.880     6.160
   D) 3.SINIF İNŞAAT    6.300     7.620     6.960    3.720     4.660     4.190
   E) BASİT İNŞAAT      2.480     2.980     2.730    1.900     2.480     2.190

22) MESKEN BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      20.520    21.160    20.840        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT   13.140    13.860    13.500    8.660     9.080     8.870
   C) 2.SINIF İNŞAAT    8.600     9.000     8.800    6.100     6.200     6.150
   D) 3.SINIF İNŞAAT    6.420     6.680     6.550    4.300     4.380     4.340
   E) BASİT İNŞAAT      2.040     2.120     2.080    2.040     2.120     2.080

23) ÖZELLİK ARZEDEN BİNALAR

   A) LÜKS İNŞAAT        PREFABRİK VE ÖN GERİLİMLİ İNŞAAT TÜRÜ İLE ÖZELLİK ARZ
   B) 1.SINIF İNŞAAT     EDEN BİNALARIN ASGARİ BEYANDA GÖSTERİLECEK DEĞERLERİ,
   C) 2.SINIF İNŞAAT     CETVELİN 1-22 SIRALARINDA YAZILI BETONARME KARKAS
   D) 3.SINIF İNŞAAT     İNŞAAT TÜRÜNÜN KULLANILIŞ TARZINA GÖRE (OTEL,
   E) BASİT İNŞAAT       SİNEMA-TİYATRO, İŞYERİ, MESKEN BİNASI GİBİ) EN YAKIN
                         OLANININ LÜKS İNŞAAT SINIFINDAKİ DEĞERLERLE İLGİLİ
                         ORTALAMA RAKAM ESAS ALINARAK HESAPLANACAK DEĞERDEN
                         AŞAĞI OLAMAZ. ANCAK BETONARME KARKAS BİNALARIN LÜKS
                         İNŞAAT TÜRÜ İÇİN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET
                         BEDELİ BELİRLENMEMİŞ İSE BU SINIFIN ALTINDAKİ
                         BELİRLEME YAPILMIŞ İLK SINIFA AİT ORTALAMA RAKAM
                         NAZARA ALINIR. (DEĞERLEME SIRASINDA, BU BİNALARIN
                         İNŞA TARZLARINA VE KULLANILAN MALZEMEYE VE BİNAYI
                         KAREKTERİZE EDEN ÖZELLİĞİNE GÖRE YERİNDE GÖRÜLEREK
                         DEĞER TAKDİRİNE GİDİLMESİ İSABETLİ OLUR.)
 

                                                                         -3-

                            AHŞAP  BİNALAR            TAŞ DUVARLI BİNALAR
BİNALAR                ASGARİ   AZAMİ   ORTALAMA    ASGARİ   AZAMİ   ORTALAMA
------------------------------------------------------------------------------
1) FABRİKA VE İMALATHANE
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    4.440     5.600     5.020    3.200     3.920     3.560
   E) BASİT İNŞAAT      2.880     2.920     2.900    1.840     2.280     2.060

2) FABRİKA VE İMALATHANE
   BİNASI SOSYAL Bİ.VS.

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    4.440     5.600     5.020    3.200     3.920     3.560
   E) BASİT İNŞAAT      2.880     2.980     2.930    1.840     2.280     2.060

3) OTEL BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      42.000    44.820    43.410   34.360    38.100    36.230
   B) 1.SINIF İNŞAAT   28.040    31.300    29.670   23.720    26.440    25.080
   C) 2.SINIF İNŞAAT   18.500    20.760    19.630   14.780    16.340    15.560
   D) 3.SINIF İNŞAAT   13.300    15.460    14.380    9.360    11.200    10.280
   E) BASİT İNŞAAT      4.800     6.020     5.410    3.060     3.680     3.370

4) SİNEMA-TİYATRO
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT
   B) 1.SINIF İNŞAAT
   C) 2.SINIF İNŞAAT
   D) 3.SINIF İNŞAAT
   E) BASİT İNŞAAT                                   2.040     2.720    2.380

5) HASTANE-KLİNİK
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -    1.440     2.280     1.860

6) BANKA-SİGORTA
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT      2.720     3.260     2.990    2.040     2.720     2.380

7) İDARE BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT      2.880     2.980     2.930    1.840     2.280     2.060

8) BENZİN İSTASYONU
   YIKAMA VE YAĞLAMA
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    4.080     5.600     4.840    3.200     3.920     3.560
   E) BASİT İNŞAAT      2.280     2.480     2.380    1.440     2.280     1.860

9) YERALTI GARAJLARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

10) MÜSTAKİL GARAJLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    4.440     5.600     5.020    3.200     3.940     3.570
   E) BASİT İNŞAAT      1.840     2.280     2.060    1.840     2.280     2.060

11) ÇOK KATLI GARAJLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

12) YURT BİNALARI
   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT      2.880     3.260     3.070    1.840     2.880     2.060

13) OKUL BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    5.800     7.240     6.520    3.200     3.920     3.560
   E) BASİT İNŞAAT      2.360     2.840     2.600    1.840     2.280     2.060

14) YÜZME HAVUZLARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

15) BANYO VE HAMAMLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

16) PAZAR VE FUAR
    YERLERİNDEKİ YAPILAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    5.100     5.600     5.350    3.200     3.920     3.540
   E) BASİT İNŞAAT      2.880     3.260     3.070    1.840     2.280     2.060

17) SOĞUK HAVA DEPOLARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

18) KURUTMA YERLERİ

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

19) SİLOLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

20) TRANSFORMATÖR BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -         -         -

21) DİĞER TİCARETHANE
    VE İŞYERLERİ

   A) LÜKS İNŞAAT      34.580    38.100   36.340         -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT   24.400    26.440   25.420         -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT   15.720    16.340   16.030         -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT   10.660    12.660   11.660         -         -         -
   E) BASİT İNŞAAT      2.560     3.260    2.910     2.040     2.720     2.380

22) MESKEN BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT      33.420    36.840   35.130         -         -         -
   B) 1.SINIF İNŞAAT   21.500    24.150   22.810         -         -         -
   C) 2.SINIF İNŞAAT   13.880    15.900   14.890         -         -         -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    7.240     7.680    7.460     3.600     4.440     4.020
   E) BASİT İNŞAAT      2.360     2.840    2.600     1.440     2.280     1.860

23) ÖZELLİK ARZEDEN BİNALAR

   A) LÜKS İNŞAAT        PREFABRİK VE ÖN GERİLİMLİ İNŞAAT TÜRÜ İLE ÖZELLİK ARZ
   B) 1.SINIF İNŞAAT     EDEN BİNALARIN ASGARİ BEYANDA GÖSTERİLECEK DEĞERLERİ,
   C) 2.SINIF İNŞAAT     CETVELİN 1-22 SIRALARINDA YAZILI BETONARME KARKAS
   D) 3.SINIF İNŞAAT     İNŞAAT TÜRÜNÜN KULLANILIŞ TARZINA GÖRE (OTEL,
   E) BASİT İNŞAAT       SİNEMA-TİYATRO, İŞYERİ, MESKEN BİNASI GİBİ) EN YAKIN
                         OLANININ LÜKS İNŞAAT SINIFINDAKİ DEĞERLERLE İLGİLİ
                         ORTALAMA RAKAM ESAS ALINARAK HESAPLANACAK DEĞERDEN
                         AŞAĞI OLAMAZ. ANCAK BETONARME KARKAS BİNALARIN LÜKS
                         İNŞAAT TÜRÜ İÇİN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET
                         BEDELİ BELİRLENMEMİŞ İSE BU SINIFIN ALTINDAKİ
                         BELİRLEME YAPILMIŞ İLK SINIFA AİT ORTALAMA RAKAM
                         NAZARA ALINIR. (DEĞERLEME SIRASINDA, BU BİNALARIN
                         İNŞA TARZLARINA VE KULLANILAN MALZEMEYE VE BİNAYI
                         KAREKTERİZE EDEN ÖZELLİĞİNE GÖRE YERİNDE GÖRÜLEREK
                         DEĞER TAKDİRİNE GİDİLMESİ İSABETLİ OLUR.)
 

                                                                          -4-

                        GECEKONDU TARZ.BİNALAR      KERPİÇ VE DİĞER BASİT BN.
BİNALAR                ASGARİ   AZAMİ   ORTALAMA    ASGARİ   AZAMİ
------------------------------------------------------------------------------
1) FABRİKA VE İMALATHANE
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -   -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    3.240     3.400     3.320    2.480        3.200
   E) BASİT İNŞAAT      1.520     1.780     1.650    1.180        1.240

2) FABRİKA VE İMALATHANE
   BİNASI SOSYAL Bİ.VS.

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -   -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    2.480     3.200     2.840    2.060        2.480
   E) BASİT İNŞAAT      1.180     1.440     1.310      860        1.180

3) OTEL BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -   -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -   -

4) SİNEMA-TİYATRO
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -   -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   E) BASİT İNŞAAT      1.400     1.720     1.560    1.060        1.340

5) HASTANE-KLİNİK
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -   -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   E) BASİT İNŞAAT      1.240     1.440     1.340      980        1.260

6) BANKA-SİGORTA
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -   -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   E) BASİT İNŞAAT      1.740     2.040     1.890    1.240        1.440

7) İDARE BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -   -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   E) BASİT İNŞAAT      1.520     1.780     1.650      980        1.240

8) BENZİN İSTASYONU
   YIKAMA VE YAĞLAMA
   BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -   -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    2.060     3.200     2.630    1.560        2.060
   E) BASİT İNŞAAT      1.180     1.440     1.310      860        1.180

9) YERALTI GARAJLARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -   -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -   -

10) MÜSTAKİL GARAJLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -   -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    2.060     3.200     2.630    1.840        2.060
   E) BASİT İNŞAAT        980     1.240     1.110      860        1.180

11) ÇOK KATLI GARAJLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -   -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -   -

12) YURT BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -   -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   E) BASİT İNŞAAT      1.440     2.280     1.860      860        1.180

13) OKUL BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -   -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    2.060     3.200     2.630     1.840       2.060
   E) BASİT İNŞAAT      1.240     1.440     1.340       860       1.180

14) YÜZME HAVUZLARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -   -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -   -

15) BANYO VE HAMAMLAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -   -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -   -

16) PAZAR VE FUAR
    YERLERİNDEKİ YAPILAR

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -   -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -   -

17) SOĞUK HAVA DEPOLARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -   -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -   -

18) KURUTMA YERLERİ
   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -   -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -   -

19) SİLOLAR
   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -   -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -   -

20) TRANSFORMATÖR BİNALARI

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -   -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   E) BASİT İNŞAAT          -         -         -        -   -

21) DİĞER TİCARETHANE
    VE İŞYERLERİ

   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -   -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   D) 3.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   E) BASİT İNŞAAT      1.740     2.040     1.890    1.060        1.340

22) MESKEN BİNALARI
   A) LÜKS İNŞAAT           -         -         -        -   -
   B) 1.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   C) 2.SINIF İNŞAAT        -         -         -        -   -
   D) 3.SINIF İNŞAAT    2.060     3.200     2.600
   E) BASİT İNŞAAT      1.240     1.440     1.340      980        1.240

23) ÖZELLİK ARZEDEN BİNALAR
   A) LÜKS İNŞAAT        PREFABRİK VE ÖN GERİLİMLİ İNŞAAT TÜRÜ İLE ÖZELLİK ARZ
   B) 1.SINIF İNŞAAT     EDEN BİNALARIN ASGARİ BEYANDA GÖSTERİLECEK DEĞERLERİ,
   C) 2.SINIF İNŞAAT     CETVELİN 1-22 SIRALARINDA YAZILI BETONARME KARKAS
   D) 3.SINIF İNŞAAT     İNŞAAT TÜRÜNÜN KULLANILIŞ TARZINA GÖRE (OTEL,
   E) BASİT İNŞAAT       SİNEMA-TİYATRO, İŞYERİ, MESKEN BİNASI GİBİ) EN YAKIN
                         OLANININ LÜKS İNŞAAT SINIFINDAKİ DEĞERLERLE İLGİLİ
                         ORTALAMA RAKAM ESAS ALINARAK HESAPLANACAK DEĞERDEN
                         AŞAĞI OLAMAZ. ANCAK BETONARME KARKAS BİNALARIN LÜKS
                         İNŞAAT TÜRÜ İÇİN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET
                         BEDELİ BELİRLENMEMİŞ İSE BU SINIFIN ALTINDAKİ
                         BELİRLEME YAPILMIŞ İLK SINIFA AİT ORTALAMA RAKAM
                         NAZARA ALINIR. (DEĞERLEME SIRASINDA, BU BİNALARIN
                         İNŞA TARZLARINA VE KULLANILAN MALZEMEYE VE BİNAYI
                         KAREKTERİZE EDEN ÖZELLİĞİNE GÖRE YERİNDE GÖRÜLEREK
                         DEĞER TAKDİRİNE GİDİLMESİ İSABETLİ OLUR.)
 

            NOT: 1 - METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNE ASANSÖR, KALORİFER VEYA
KLİMA TESİSATI BEDELLERİ DAHİL DEĞİLDİR. (BİNADA KALORİFER-KLİMA VE ASANSÖR
TESİSATI VARSA, BU BEDELLERE KALORİFER VEYA KLİMA İÇİN % 8, ASANSÖR İÇİN % 6
ORANINDA İLAVE YAPILACAKTIR.)