Vergi Mevzuatı

               14/07/1999 tarih ve 23755 sayılı Resmi Gazete İle yapılan Düzeltme:
            23) ÖZELLİK ARZEDEN BİNALAR" kısmının, "Not" bölümünün parantez içinde yer alan  "(....kalorifer veya klima için %08, asansör için %06 oranında ilave yapılacaktır.)" ibaresi; Maliye Bakanlığı'nın 9/7/1999 tarihli ve B.07.0.GEL.0.66/6650 - 150/029093 sayılı yazısı üzerine, "(....kalorifer veya klima için %8, asansör için %6 oranında ilave yapılacaktır.)" şeklinde değiştirilmiştir.