Milli Emlak Vergisi  
Resmi Gazete:11.12.2001 Salı Sayı: 24610 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:


Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

(Seri No: 32)


            1) Emlak vergisi dokuzuncu genel beyan dönemi 1 Ocak 2002 tarihinde başlayacaktır.

            2) Emlak vergisi mükellefleri bina, arsa ve arazileri için 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2002 yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında gayrimenkullerinin bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye 2002 bütçe yılı başından (1/1/2002'den itibaren) geçerli olmak üzere genel beyanda bulunacaklardır.

            3) 1 Ocak 2002 - 28 Şubat 2002 tarihleri arasında gayrimenkullerini devir ve temlik edecek olan mükelleflerin de Mart, Nisan ve Mayıs aylarında gayrimenkullerinin bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye genel beyan dolayısıyla beyanname vermeleri gerekmektedir.

            Tebliğ olunur.