Milli Emlak Vergisi  
Resmi Gazete: 30.06.2000 Cuma Sayı:24095 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

Milli Emlak Genel Tebliği
Sıra No: 247


            İLGİ: 245 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği'ne ektir.

            10/3/2000 tarih ve 23989 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 245 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği'nin 2.1 maddesi ile 1/7/2000 tarihine kadar olan başvuru süresi, 1/10/2000 tarihine kadar uzatılmıştır.

            Tebliğ olunur.