Milli Emlak Vergisi

 

Resmi Gazete: 04.12.2002 Çarşamba Sayı: 24956 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Milli Emlak Genel Tebliği
Sıra No: 264

 
             2946 sayılı Kanun kapsamındaki kamu konutlarının aylık kira bedelinin tespitine esas teşkil eden unsurlardan, 6/11/2001 tarihli ve 259 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliğine göre hesaplanan miktarlar üzerinden, 15/12/2002 tarihinden geçerli olmak üzere;

             Kira birim bedelinin (kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri ile kalorifersiz ve kaloriferli konutlar) %200,

 

             Konutların nitelik farklarına göre alınan ilave kira bedelleri ile yakıt birim bedelinin (ortak kullanım giderleri dahil) %50,

 

             oranında arttırılarak tahsil edilmesi uygun görülmüştür.

 

             Tebliğ olunur.