Milli Emlak Vergisi

 

Resmi Gazete: 31.12.2003 Çarşamba Sayı: 25333 (3.Mük.) 

Maliye Bakanlığından:

Milli Emlak Genel Tebliği
Sıra No: 275

 

2946 sayılı Kanun kapsamındaki kamu konutlarının aylık kira bedellerinin tespitine esas teşkil eden tüm unsurların.. 04.12.2002 tarihli 24956 sayılı Resini Gazetede yayımlanan 264 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliğine göre hesaplanan miktarlar üzerinden, 15.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere, %15 oranında artırılarak 265 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği ile değişik 242 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği de dikkate alınarak tahsil edilmesi uygun görülmüştür.

 

Tebliğ olunur.