Vergi Mevzuatı  
Emlak Vergisi Kanunu 
Genel Tebliğleri
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
31
32
33 34 35 36 37 38 39 40
21
22
23
 24
25
26
27
28
29
30
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Emlak Vergisi Beyannameleri Alınma ve 1 inci Taksidinin Ödenme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile İlgili Düzeltme