Üniversite Mevzuatı
 
 
Tebliğler
 
1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurtdışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere1999 Mali Yılında Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslarla İlgili Tebliğ