İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Tebliğleri  
Resmi Gazete:16.6.1998 Salı Sayı: 23374 (Asıl) 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:  
 
ASGARİ ÜCRETLERE İLİŞKİN TEBLİĞ
  
            25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 33 ve geçici 4 üncü maddeleri gereğince, her türlü işçi, gemi adamı ve gazeteciler ile tarım ve orman işçilerinin asgari ücretleri Asgari Ücret Tespit Komisyonları'nın 29/7/1997 tarihli, 1997/1 ve k1997/2 sayılı kararları ile belirlenerek 31/7/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  

            Bu kararlara göre, halen 16 yaşını doldurmuş işçiler için günlük 1,181,250.- TL., aylık 35,437,500.- TL. ve16 yaşını doldurmamış işçiler için günlük 997,500.- TL., aylık 29,925,000.- TL. olarak uygulanmakta olan asgari ücretlerin   

            1/8/1998 - 31/12/1998 tarihleri arasında;  

  • 16 yaşını doldurmuş işçiler için günlük 1,594,650.- TL. aylık 47,839,500.- TL. olarak, 
  • 16 yaşını doldurmamış işçiler için günlük 1,355,475.- TL. aylık 40,664,250.- TL. olarak, uygulanması gerekmektedir. 
  • 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak asgari ücretler, 1998 yılı Ekim ayında toplantıya çağrılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonlarınca belirlenecektir.  

            Tebliğ olunur.