İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
TEBLİĞLER
1479 Sayılı Kanuna Tabi Bağ-Kur Sigortalılarının Tescil, Terkin ve Prim Borçlarının İzlenmesine İlişkin Tebliğ