Gümrük Mevzuatı                    
Resmi Gazete: 12.08.1999 Perşembe Sayı: 23784 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından: 
 
Avrupa Topluluğu Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  
           Madde 1- 26/5/1998 tarihli ve 23353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Avrupa Topluluğu Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 2 nci maddesi kapsamı Tablo 2'de yer alan 1003.00 Gümrük Tarife Pozisyonlu "yalnız maltlık arpa", aşağıda gösterildiği şekilde, anılan Tebliğin 1 inci maddesinde yer alan Tablo 1 kapsamına alınmıştır. 
 
 
G.T.İ.P.
Madde İsmi
Tarife Kontenjanı Dönemi
Dağıtım Kriteri
1003.00 Yalnız maltlık arpa
01.09-31.05
IV

            Madde 2- Söz konusu Tebliğin 2 nci maddesi kapsamı Tablo 2'de yer alan 12.09 Gümrük Tarife Pozisyonlu "ekim amacıyla kullanılan tohum, meyva ve sporlar (1209.11 hariç)" için tespit edilen "bir defada talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarı" 20 ton olarak belirlenmiştir. 

            Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.