Ticaret Mevzuatı

                     

Resmi Gazete: 20.08.1999 Cuma  Sayı: 23792 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:   
 
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
Tebliğ No: (99/16)
 
  
           Madde 1- 7/2/1999 tarihli ve 23604 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (99/1) sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğ eki (Ek 1) sayılı listede yer alan ürünlerden aşağıda belirtilenlerin karşısına yeni standartlar eklenmiştir. 
 
 
G.T.İ.P.  MADDE ADI  TS NO  STANDART ADI 
7218.91.11.00.11
 
 
7218.91.19.00.11
7218.91.90.00.11
7218.99.11.00.11
Blumlar 
 
 
Blumlar 
Blumlar 
Levha blokları
TS 2556 ISO 
683-10 
Isıl İşlem Çelikleri, Alaşımlı Çelikler ve Otomat Çelikleri- Bölüm 10: Biçimlenebilir, Nitrürlenebilen Çelikler 
8414.51.90.10.12 Aspiratörler  TS EN 60335-2-31  Güvenlik Kuralları-Evlerde ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin-Bölüm 2-31: Ocak Üstü Elektrikli Davlumbazlar İçin Özel Kurallar 
8516.79.20.00.00 Fritözler  TS 2060 EN 
60335-2-13 
Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin- Bölüm 2.13: Yağlı Derin Kızartıcılar, Kızartma 

Tavaları ve Benzeri Cihazlar İçin Özel Kurallar 

8544.59.80.90.19 Diğerleri  TS HD 22.12 S1 Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı- Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 12- Isıya Dayanıklı EPR Kordonları ve Bükülgen Kablolar 
 

            Madde 2- Aynı Tebliğe ekli (Ek 1) sayılı listeye aşağıda belirtilen maddeler eklenmiştir. 
 

G.T.İ.P.  MADDE ADI  TS NO  STANDART ADI 
8414.60.00.10.00 Evlerde kullanılanlar TS EN 60335-2-31  Güvenlik Kuralları-Evlerde ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin-Bölüm 2-31: Ocak Üstü Elektrikli Davlumbazlar İçin Özel Kurallar 
8516.79.80.00.00 Diğerleri  TS 2060 EN 
60335-2-13 
Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin- Bölüm 2.13: Yağlı Derin Kızartıcılar, Kızartma Tavaları ve Benzeri Cihazlar İçin Özel Kurallar 
 

            Madde 3- Aynı Tebliğ eki (Ek 1) sayılı listeden aşağıdaki ürün çıkarılmıştır. 
 

G.T.İ.P.  MADDE ADI  TS NO STANDART ADI 
8451.21.10.00.11 Evlerde kullanılanlar 5343  Ev ve Benzeri Yerlerde 
Kullanılan Elektrikli 
Tamburlu Çamaşır Kurutma
Makinaları 

            Madde 4- Bu Tebliğin 3 üncü maddesi 2/9/1999 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer. 

            Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.