distic99-17teb  
Resmi Gazete: 28.09.1999 Salı  Sayı: 23830 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından: 

PRESLENMİŞ PAMUK BALYALARINDA KULLANILACAK ETİKET VE İŞARETLEMEYE İLİŞKİN TEBLİĞ
Dış Ticaret Standardizasyon: (99/19)
 


           Madde 1- Preselenmiş pamuk balyalarının işaretlenmesi 5/8/1953 tarihli ve 4/1283 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamukların Kontrolüne Dair Tüzüğün değişik 19 uncu maddesi gereğince etiket kullanılarak da yapılabilir.

           Madde 2- Etiket; bir örneği Tebliğ ekinde yer alan şekilde, 11,5x16,5 cm boyutunda, kendinden yapışkanlı kağıda, sol sütunda yeralan bilgilere ilişkin harfler 12 punto, sağ sütunda yeralan bilgilere ilişkin harfler ise 22 punto olmak üzere, siyah renkte ve matbaada bastırılmış olmalıdır.

           Madde 3- Etiket iki bölümden oluşup; üst bölümde resmi işaretler, alt bölümde ise istenilmesi halinde özel marka ve işaretler yer alır.

           Madde 4- Etiketlerin;

            1 inci satırına:

            a) Kısa elyaflı (yerli) grubu pamuklarda, orta elyaflı (upland) grubu sawginle çırçırlanmış pamuklarda, uzun elyaflı grubu pamuklarda, linter pamuklarda, lif döküntüsü pamuklarda, orta elyaflı (upland) grubu rollergin Türkiye renkli sınıfı pamuklarda (TÜRKİYE),

            b) Orta elyaflı (upland) grubu rollerginle çırçırlanmış Ege tipi pamuklarda;

            1- Ege üretim bölgesinde (İzmir, Menemen, Bergama, Manisa, Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Balıkesir, Tire, Torbalı, Söke, Aydın, Nazilli, Denizli, Milas, Köyceğiz, Ödemiş ve Bursa kontrol merkezlerinde) (TÜRKİYE-EGE),

            2- Diğer üretim bölgelerinde (Antalya, İskenderun, Antakya, Iğdır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Tarsus, Ceyhan, Osmaniye, Reyhanlı, Nusaybin, Diyarbakır, Şanlıurfa kontrol merkezlerinde) (TÜRKİYE - EGE TİPİ)

            c) Orta elyaflı (upland) grubu rollergin ile çırçırlanmış Çukurova tipi pamuklarda (TÜRKİYE - ÇUKUROVA),

            2 nci satırına: Kısa elyaflı pamukların grup ve tipi, orta elyaflı (upland) grubu pamukların derecelerine ait sınıf ve tipi, uzun elyaflı pamukların çeşidi ve tipi, linter pamukların sınıf ve tipi, lif döküntüsü pamukların tipi,

            3 üncü satırına: Balya seri numarası,
            4 üncü satırına: Kontrol yeri,
            5 inci satırına: Çırçır ve prese, linter veya prese fabrikasının kodu ve parti numarası,
            6 ncı satırına: Çırçırlama şekli,
            7 nci satırına: Üretim yılı, yazılır.

           Madde 5- Etiket, balyanın bombeli yüzünün 3 üncü ve 4 üncü çemberleri arasına ve balyanın ortasına gelecek şekilde yapıştırılır.

           Madde 6- Kontrolden sonra tesbit edilen tip, harfler 22 punto boyutunda olmak üzere hazırlanan lastik damga ile siyah matbaa mürekkebi kullanılarak 2 nci satırda yer alan "sınıfı" karşısına belirtilir.

            3 üncü satırda yer alan balya seri numarası ve 5 inci satırda yer alan parti numarası, siyah matbaa mürekkebi kullanılarak numaratör ile basılabilir.

           Madde 7- Kontrolu yapılan pamuk balyaları resmi "pamuk kontrol" mühürü ile ve kırmızı (bayrak rengi) matbaa mürekkebi kullanılarak, yarısı etiket üzerine diğer yarısı ambalaj üzerine gelecek şekilde işaretlenir.

           Madde 8- Pamuk balyalarının bombeli yüzlerinin ambalajının altına naylon konulur.

           Madde 9- Çırçır ve prese fabrikalarının hazırladıkları linter ve iplik imalatı sırasında meydana gelen pamuk lifi döküntüleri balyaları için bu Tebliğ hükümlerinden yararlanmaları isteklerine bağlıdır.

           Madde 10- Çırçır ve prese fabrikası sahipleri 1/8/2000 tarihine kadar, 10/9/1963 tarihli ve 11501 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan pamuk balyalarının resmi markaları hakkındaki Bildiri ve 29/6/1984 tarihli ve 18446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon: 84/5 sayılı Sirkülere veya bu Tebliğ hükümlerine göre etiket veya işaretleme yapabilirler.

           Madde 11- 10/9/1963 tarihli ve 11501 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan pamuk balyalarının resmi markaları hakkındaki Bildiri ile 29/6/1984 tarihli ve 18446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon: 84/5 sayılı Sirküler 1/8/2000 tarihinden itibaren yürürlükten kalkar.

           Madde 12- Bu Tebliğ 1/8/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 13- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

              EK: ETİKET ÖRNEĞİ
 
TİPİ                        : TÜRKİYE - EGE
SINIFI                    : ST. HAFİFBENEKLİ (3)
BALYA SERİ NO : 9425
KONTROL YERİ  : BERGAMA
KOD - PARTİ NO: 401-063
ÇIRÇIR ŞEKLİ     : ROLLERGİN
ÜRETİM YILI         : 1999
ÖRNEKTİR