Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.11.1999 Perşembe Sayı: 23866 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:  

Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar
Dış Ticarette Standardizasyon: (99/6) 
 

 
            Madde 1- Aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirkete "Uluslararası Gözetim Şirketi" statüsü verilmiştir.
 
ŞİRKETİN ÜNVANI
FAALİYETTE BULUNULACAK FASILLAR
ADRES
TELEFON
TELEFAKS
DELTA GÖZETİM EKSPERTİZ VE TEKNİK HİZMETLER LTD.ŞTİ.
(01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 52, 68, 69, 70, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90)
1259 SOK. NO: 17 K: 4-401 İZMİR
0-232-445 68 64
0-232-445 97 84

            Madde 2- Aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirketin faaliyet alanı yeniden düzenlenmiştir.
 
ŞİRKETİN ÜNVANI
FAALİYETTE BULUNULACAK FASILLAR
ADRES
TELEFON
TELEFAKS
SOCOTEC AVRASYA GÖZETME KONTROL VE LABORATUVAR SERVİSLERİ LTD.ŞTİ.
(01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97)
ŞAKAYIK SOK. NO: 37/9 EVRANOZ APT. 80200 TEŞVİKİYE/ İSTANBUL
0-212-232 08 80 0-212-234 24 22
0-212-241 69 75

            Madde 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.