Ticaret Mevzuatı                      
Resmi Gazete: 19.02.1999 Cuma Sayı: 23616 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:   
 
Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararda değişiklik Yapılması Hakkında 
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği 
Tebliğ No: (99/7) 
 
  
            Madde 1- 29/4/1997 tarihli ve 22974 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Karar'ın I numaralı ekinin 7 numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
 
7. Diğer Makinalar 
 
 
 
 
Koordinatör Kurum: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Katkıda Bulunacak Kurumlar: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Çevre Bakanlığı
 
            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.