Gümrük Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 04.09.2003 Perşembe Sayı: 25219 (Asıl) 

Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği
(Geçici İthalat)
Sıra No: 3

 

Madde 1- 20.02.2000 tarih ve 23970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) ile 20.02.2002 tarih ve 24677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 2- Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerinin Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.