gümrük mevzuatı                      
Resmi Gazete: 07.02.1997 Cuma Sayı: 22901 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 34 Sahife:
 Gümrük Müşteşarlığından:   
Gümrük Genel Tebliği (Geçici Kabul)
Seri No: 6
 
             12/6/1996 tarih ve 22664 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Geçici Kabul) Seri No: 4'ün 1 Nolu ekinde yeralan listeye, Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü ilave edilmiştir. 

            "32- Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü" 

            Tebliğ olunur.