gümrük mevzuatı  
Resmi Gazete: 24.09.1999 Cuma Sayı: 23826 (Asıl) 
 Gümrük Müşteşarlığından: 
Gümrük Genel Tebliği (Geçici Kabul)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Seri No: 9

           Madde 1- 13/9/1997 tarihli ve 23109 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7 seri no'lu Tebliğ ile değişik 12/6/1996 tarihli ve 22664 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 seri no'lu Gümrük Genel Tebliği (Geçici Kabul)'nin 1 no'lu eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

                                                                EK: 1

GEÇİCİ KABUL İZNİ VERMEYE YETKİLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ

             1- Atatürk Hava Limanı Gümrük Müdürlüğü
             2- Halkalı Gümrük Müdürlüğü
             3- Halkalı Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğü
             4- Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
             5- Erenköy Gümrük Müdürlüğü
             6- Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü
             7- İstanbul Gıda Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü
             8- Atatürk Hava Limanı Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
             9- İzmir Gümrük Müdürlüğü
            10- Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü
            11- Denizli Gümrük Müdürlüğü
            12- Manisa Gümrük Müdürlüğü
            13- İzmir Gaziemir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
            14- Ankara Tır Gümrük Müdürlüğü
            15- Esenboğa Gümrük Müdürlüğü
            16- Kayseri Gümrük Müdürlüğü
            17- Konya Gümrük Müdürlüğü
            18- Derince Gümrük Müdürlüğü
            19- Gebze Gümrük Müdürlüğü
            20- Bursa Gümrük Müdürlüğü
            21- Bursa Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğü
            22- Mudanya Gümrük Müdürlüğü
            23- Gemlik Gümrük Müdürlüğü
            24- Eskişehir Gümrük Müdürlüğü
            25- Çanakkale Gümrük Müdürlüğü
            26- Mersin Gümrük Müdürlüğü
            27- Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
            28- Adana Gümrük Müdürlüğü
            29- İskenderun Gümrük Müdürlüğü
            30- Antalya Gümrük Müdürlüğü
            31- Antalya Hava Limanı Gümrük Müdürlüğü
            32- Trabzon Gümrük Müdürlüğü
            33- Samsun Gümrük Müdürlüğü
            34- Çorum Gümrük Müdürlüğü
            35- Karabük Gümrük Müdürlüğü
            36- Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü
            37- Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
            38- Aliağa Gümrük Müdürlüğü
            39- Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
            40- İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
            41- Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü
            42- İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 

            07/10/1999 tarih ve 23839 sayılı resmi gazete ile yapılan düzeltme.
            (Düzeltmeden önceki biçimleri)

             8- Atatürk Hava Limanı Gümrük Müdürlüğü
            19- Gebze Giriş Gümrük Müdürlüğü
            29- İskenderun Giriş Gümrük Müdürlüğü