Resmi Gazete: 02.10.1998 Cuma Sayı: 23481 (Asıl) 
 Gümrük Müşteşarlığından:   
Gümrük Genel Tebliği (Giriş Rejimi)
Seri No: 20
                  Madde 1- 14/5/1964 tarihli ve 474 Sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun'un değişik 1 inci maddesi ile Armonize Sistem Nomenklatürü esas alınarak düzenlenen ve 9/12/1995 tarihli ve 95/7591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Gümrük Giriş Tarife Cetveli ile söz konusu Gümrük Giriş Tarife Cetveli'nde değişiklik yapan 4/12/1997 tarihli ve 97/10359 sayılı ve 31/7/1998 tarihli ve 98/11553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına dayanılarak, 29/12/1997 tarihli ve 23215 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17 Sıra No'lu (Giriş Rejimi) Gümrük Genel Tebliği'nde ekteki şekilde değişiklikler yapılmıştır. 

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 

POZİSYON NO    
VERGİ ORANI
0904.20
 
 
0904.20.10.00.00
-Capsicum ve Pimenta cinsi biberler (kurutulmuş, ezilmiş veya öğütülmüş): 
--Ezilmemiş veya öğütülmemiş: 
---Tatlı biberler
 
 
 
Kg
 
 
 
25(T)
 
 
 
25(T)
 
 
 
25(T)
15.16
 
 
 
 
 
1516.10
 
 
 
1516.10.10.00.11
 
1516.10.10.00.19
 
1516.10.90.10.00
 
1516.10.90.90.11
 
1516.10.90.90.19
-Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş, ara esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş) (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş):
 
-Hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları: 
--Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda satışa arz edilenler 
---Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar
---Diğerleri 
--Diğerleri: 
---Sanayide kullanılan hidrojene edilmiş balina yağı 
---Diğerleri 
----Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar 
----Diğerleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kg 
Kg
 
Kg 
 
 
Kg
Kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60(T)
60(T)
 
60(T)
 
 
60(T)
60(T)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60(T)
60(T)

19(T) 
 
 
60(T)
60(T)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60(T)
60(T)

19(T) 
 
 
60(T)
60(T) 

2106.10 
 
 
 
 
 

 
 
2106.10.20.00.11
2106.10.20.00.19

Protein konsantreleri ve protein bünyeli maddeler: 

--Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya ağırlık itibariyle %1,5'ten az katı süt yağı, %5'ten az sakkaroz veya izoglikoz, %5'ten az glikoz veya nişasta içerenler

---Diyet mamaları 
---Diğerleri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kg
Kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.4
16.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
2106.90.92.00.00 --Diğerleri

---Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya ağırlık itibariyle %1,5'ten 
az katı süt yağı, %5'ten az sakkaroz veya izoglikoz, %5'ten az glikoz veya nişasta içerenler

 
 
 
 
 
Kg
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
16.4
 
 
 
 
 
0
27. Fasıl
Ek Notlar (1)
1. 27.10 pozisyonunun uygulanmasında: 
 
b) Patlamayı önleyici müstahzar ihtiva etmeyen ve hacim itibariyle %5 ve %90 (kayıplar dahil) damıtma noktaları arasında ve ısı aralığı 60 C'den fazla olmayan (a) şıkkında tanımlanan hafif yağlar "özel benzin" olarak (2710.00.21.00 ve 2710.00.25.00 alt pozisyonları);
        
 
 
 
 
 
 
   
 
8411.81
8411.81.10.00.00
 
8411.81.90.00.00
8411.82
8411.82.10.00.00
 
 
 
 
8411.82.81.00.00
 
8411.82.89.00.00
8411.82.93.00.00
 
8411.82.99.00.00
-Diğer gaz türbinleri:
--Gücü 5 000 kW.ı geçmeyenler:
---Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
---Diğerleri
--Gücü 5000 kW'ı geçenler:
---Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
---Diğerleri:
----Gücü 5 000 kW ı geçen fakat 20 000 kW.ı geçmeyenler:
-----Kombine ısı ve güç istasyonlarında kullanılmaya mahsus, gücü 7000 kW.ı geçmeyenler
-----Diğerleri
----Gücü 20 000 kW.ı geçen fakat 50 000 kW ı geçmeyenler
----Gücü 50 000 kW ı geçenler
 
 
 
Adet
Adet
 
 
Adet
 
 
 
 
Adet
Adet
 
Adet
Adet
 
 
 
14
14 
 
 
14
 
 
 
 
14
14
 
14
14
 
 
 
Muaf
5.5
 
 
Muaf
 
 
 
 
5.5
5.5 
 
5.5
5.5
 
 
 
Muaf
0
 
 
Muaf
 
 
 
 
0
0
 
0
0
95.04 Eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar dahil salon veya masa 
oyunları ve otomatik bowiing oyun ekipmanları: