Gümrük Genel Tebliği  
Resmi Gazete: 07/12/2001 Cuma Sayı: 22606 (Asıl) 
Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşleri)
Seri No: 10

 

            Madde 1- 28/09/2001 tarihli ve 24537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) eki "Tebliğ Kapsamı Dışında Olan Tekstil Ürünleri Listesi"ne, ekli listede yer alan eşya ilave edilmiştir.

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.TEBLİĞ KAPSAMI DIŞINDA OLAN TEKSTİL ÜRÜNLERİ LİSTESİNE EK LİSTE
----------------|---------------------------------------------------------------------------------
TARİFE |EŞYA
POZİSYONU |
----------------|---------------------------------------------------------------------------------
5202.91.00.00.12|Ditme suretiyle elde edilen döküntülerden tarak telefi
----------------|---------------------------------------------------------------------------------
5404.10.10.00.00|Monofilamentlerden elastomerlerden
----------------|---------------------------------------------------------------------------------
5404.10.90.00.00|Monofilamentlerden diğerleri
----------------|---------------------------------------------------------------------------------
5407.61.10.90.19|Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla tekstüre edilmemiş poliester
|filamentleri içerenlerden diğerleri
----------------|---------------------------------------------------------------------------------
5503.30.00.00.00|Akrilik veya modakrilik
----------------|---------------------------------------------------------------------------------
5505.10.50.00.00|Sentetik liflerden akrilik veya modakrilik
----------------|---------------------------------------------------------------------------------
5601.21.90.00.11|Kimyasal madde emdirilmemiş kulak çubukları
----------------|---------------------------------------------------------------------------------
5602.10.19.00.00|Dokumaya elverişli diğer maddelerden
|Dikiş-trikotaj usulüyle elde edilmiş mensucat
----------------|---------------------------------------------------------------------------------
5602.10.90.00.00|Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış, veya lamine edilmiş
|Diğer keçeler (emdirilmemiş, sıvanmamış, kaplanmamış veya lamine
|edilmemiş)
----------------|---------------------------------------------------------------------------------
56.03 |Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine
|edilmiş olsun olmasın)
|Dokumaya elverişli sentetik ve suni liflerden
----------------|---------------------------------------------------------------------------------
5608.11.99.00.00|Hazır balık ağlarından diğerleri
----------------|---------------------------------------------------------------------------------
59.02 |Naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterlerden veya viskos ipeğinden
|elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış
|lastiği için mensucat.
----------------|---------------------------------------------------------------------------------
5903.90.91.90.00|Diğerleri
----------------|---------------------------------------------------------------------------------
5903.90.99.90.00|Diğerleri
----------------|---------------------------------------------------------------------------------