Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ          
Resmi Gazete: 11.02.1999 Perşembe Sayı: 23608 (Asıl)  
Gümrük Müşteşarlığından: 
 
Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Gümrük İşleri)
Seri No: 11
 
            Madde 1- 24/12/1997 tarihli ve 23210 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan, 7 Seri No'lu Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 2-(a) Her saat için 1,200,000.  TL.

            (Bu miktar her türlü ihracat işlemi için 600,000. TL. olarak uygulanır.)

            (b) Türk plakalı kamyonlar için kamyon başına 2,400,000. TL.

            (Bu miktar her türlü ihracat eşyası için çıkış yapan Türk plakalı kamyonlar için 1,200,000. TL. olarak uygulanır.)"

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.