Gümrük Genel Tebliği

 

Resmi Gazete: 08.08.2003 Cuma Sayı: 25193 (Asıl) 

Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 26

 

Madde 1- 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 8 inci maddesi aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir.

 

Madde 8- Ek süreler dahil verilen süre içerisinde eksik belgeyi ibraz etmeyen yükümlülere aşağıdaki müeyyideler uygulanır;

 

1- Ek süreler dahil verilen süre içerisinde eksik belgeyi ibraz etmeyen yükümlüler hakkında, Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik olunur ve eksik belge tamamlanıncaya kadar eksik bilgi ve/veya belge ile beyan usulünden yararlanmalarına izin verilmez.

 

2- Bir takvim yılı içinde 3 (üç) defa eksik bilgi ve/veya belgesini ek süreler dahil verilen süre içerisinde ibraz etmeyen yükümlülerin, 1 (bir) yıl süreyle eksik bilgi ve/veya belge ile beyan usulünden yararlanmalarına izin verilmez.

 

3- Söz konusu yükümlülerin diğer gümrük idareleri nezdinde de eksik bilgi ve/veya belge ile beyan usulünden faydalanmasının önlenmesi, BİLGE Sistemine blokaj konulması ve takip kaydı için, durum her seferinde Gümrük Müsteşarlığı’na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirilir.”

 

Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.