Gümrük Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 09/03/2004 Salı Sayı: 25397 (Asıl) 

Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşleri)
Seri No: 33

 

Madde 1 - 27/10/2001 tarihli ve 24566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 8 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) 01/10/2002 tarihli ve 24893 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 19 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük işlemleri) ile değiştirilen 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ancak, sanayicilerin kendi ihtiyaçları için gelen ve kendi antrepolarına ya da özel antrepo işleticilerinden kiralayacakları tanklara konulan bu kapsamdaki eşya ile yine sanayicilerin kendi ihtiyaçları için getirilip geçici depolama yerine konulan aynı kapsamdaki eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemleri, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü ile Adana Gümrük Müdürlüğü, Sinop Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Erenköy Gümrük Müdürlüğü ile Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü ile Aliağa Gümrük Müdürlüğü, Edime Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Bursa Gümrük Müdürlüğü ile Gemlik Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Yarımca Gümrük Müdürlüğü, Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü'nden yaptırılabilir."

Madde 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.