Gümrük Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 16/06/2005 Perşembe Sayı: 25847 (Asıl) 

Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşleri)
Seri No: 37

Madde 1 ­­– Bilindiği üzere, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinde ham petrol ve akaryakıt ithalatının miktar ve belirli teknik ölçümleri yapabilecek donanıma sahip yetkili gümrük idarelerinden yapılacağı belirtilmiştir.

         Bu itibarla, ham petrol ve akaryakıt türlerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri rafineriler ile Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Kırıkkale Orta Anadolu Rafineri Gümrük Müdürlüğü, Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Antalya Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Hopa Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü, İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı İsdemir Gümrük Müdürlüğü ve İskenderun Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Aliağa Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü, Yarımca Gümrük Müdürlüğü ve Derince Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü, Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Samsun Gümrük Müdürlüğü ve Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Trabzon Gümrük Müdürlüğü’nden yaptırılabilir.

Madde 2 – Bu Tebliğ kapsamında yer alan, miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen 50 kg’a (50 kg dahil) kadar olan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri yetkili gümrük idarelerinden yapılabilir.

Madde 3 – Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Madde  4  –  Bu Tebliğ 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 –  Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.