Gümrük Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 01/07/2005 Cuma Sayı: 25862 (Asıl) 

Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşleri)
Seri No: 39

Madde 1 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun uygunluk yazısı alınması şartı aranan solvent ve bazı petrol ürünleri ile 2707 tarife pozisyonu ve 2713.90 tarife alt pozisyonunda yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Gebze Petro Kimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü’nden yapılır.

Ancak, sanayicilerin kendi ihtiyaçları için gelen ve kendi antrepolarına ya da özel antrepo işleticilerinden kiralayacakları tanklara konulan bu kapsamdaki eşya ile yine sanayicilerin kendi ihtiyaçları için getirilip geçici depolama yerine konulan aynı kapsamdaki eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemleri, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü ile Adana Gümrük Müdürlüğü, Sinop Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Erenköy Gümrük Müdürlüğü ile Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü ile Aliağa Gümrük Müdürlüğü, Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Bursa Gümrük Müdürlüğü ile Gemlik Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Yarımca Gümrük Müdürlüğü, Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü’nden yaptırılabilir.

Bu Tebliğ kapsamında yer alan, miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen 25 kg/25 litre’ye (25 kg/25 litre dahil) kadar olan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri yetkili gümrük idarelerinden yapılabilir.

Madde 2 - Bu Tebliğ ile 27/10/2001 tarihli ve 24566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri), 11/12/2001 tarihli ve 24610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri), 27/01/2002 tarihli ve 24653 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri), 01/10/2002 tarihli ve 24893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri),  23/01/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri), 09/03/2004 tarihli ve 25397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 33 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ile 15.04.2005 tarihli ve 25787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 36 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.