Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  
Resmi Gazete: 19/09/1995 Salı Sayı: 22409 (Asıl) 
Gümrük Müşteşarlığından:
Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşleri)
Sıra No: 4
 
            8/9/95 tarihli, 22398 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşleri) Sıra No: 3" sayılı Tebliğin 3 ncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Ancak, sanayicilerin kendi ihtiyaçları için gelen ve kendi özel veya fiktif antrepolarına ya da özel antrepo işleticilerinden kiralayacakları tanklara konulan bu kapsamdaki eşya ile yine sanayicilerin kendi ihtiyaçları için getirilip sundurmalara konulan aynı kapsamdaki eşyanın gümrük işlemlerinin, mahalli gümrük idarelerinde yapılması mümkündür.

            Tebliğ olunur.