Gümrük Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 16/08/2005 Salı Sayı: 25908 (Asıl) 

Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşleri)
Seri No: 40

Madde 1 - 28/10/2003 tarihli ve 25273 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 27 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ile değişik 12/1/2001 tarihli ve 24285 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)'nin 1 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Bedelsiz ithalat kapsamında taşıt getirenler, gümrük işlemlerini Yeşilköy Otomotiv İhtisas, Gebze Otomotiv İhtisas, Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat ve İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüklerinden herhangi birinde,"

Madde 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.