Gümrük Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 03/09/2005 Salı Sayı: 25925 (Asıl) 

Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşleri)
Seri No: 42

Madde 1- 07/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ile ilave yapılan 28/09/2001 tarihli ve 24537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)  eki, “Tebliğ Kapsamı Dışında Olan Tekstil Ürünleri Listesi” ekli listede belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

TEBLİĞ KAPSAMI DIŞINDA OLAN TEKSTİL ÜRÜNLERİ LİSTESİ

 

Tarife Pozisyonu

Eşya

5202.91.00.00.12

Ditme suretiyle elde edilen döküntülerden tarak telefi

5402.20.00.10.00

Poliesterlerden yüksek mukavemetli ipliklerden 67 Desiteksi geçmeyenler

5402.20.00.29.11

Poliesterlerden yüksek mukavemetli ipliklerden 67 Desiteksi geçenlerden diğerlerinden 660 Desitekse (dahil) kadar olanlar

5402.49.10.10.00

Elastomerlerden 6,7 teksi geçmeyenler

5402.49.10.20.00

Elastomerlerden 6,7 teksi geçenler

5404.10.10.00.00

Monofilamentlerden elastomerlerden

5404.10.90.00.00

Monofilamentlerden diğerleri

5407.61.10.90.19

Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla tekstüre edilmemiş poliester filamentleri içerenlerden ağartılmış veya ağartılmamış olanlardan diğerleri

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

5503.30.00.00.00

Akrilik veya modakrilik

5504.10.00.00.00

Viskoz ipeğinden olanlar

5505.10.50.00.11

Sentetik liflerden Akrilik veya modakriliklerden ditme suretiyle elde edilen döküntüler

5505.10.50.00.19

Sentetik liflerden Akrilik veya modakriliklerden diğerleri

5601.21.90.00.11

Kimyasal madde emdirilmemiş kulak çubukları

5602.10.19.00.00

İğne işi keçelerden dokumaya elverişli diğer maddelerden

5602.10.90.00.00

İğne işi keçe ve dikiş-trikotaj usulüyle elde edilen mensucattan emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş

56.03

Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın)

5608.11.99.00.00

Hazır balık ağlarından diğerleri

59.02

Naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterlerden veya viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat

5903.90.91.90.00

Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanlardan ön yüzünü teşkil eden dokumaya elverişli maddesi selüloz türevleri veya diğer plastik maddelerden diğerleri

5903.90.99.90.00

Sıvanmış, kaplanmış  veya lamine edilmiş olanlardan diğerlerinin diğerleri

5909.00.10.00.11

Sentetik liflerden yangın hortumları

59.11

Dokumaya elverişli maddelerden teknik işlerde kullanılmaya mahsus bu faslın 7 nolu notunda belirtilen ürünler  ve eşya

6210.10.90.00.00

56.03 pozisyonundaki mensucattan hazır giyim eşyası

6307.90.99.10.11

Dokunmamış mensucattan tibbi maskeler (bir kullanımlık)

6307.90.99.10.19

Dokunmamış mensucattan diğerleri

6307.90.99.90.19

Diğerleri