Gümrük Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 02/11/2005 Çarşamba Sayı: 25984 (Asıl) 

Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)

Seri No: 44

Madde 1 - 1/11/2002 tarihli ve 24923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ile değişik 28/9/2001 tarihli ve 24537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) nin 1 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dahil) fasılları kapsamındaki tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Halkalı Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğü ile Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü,Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Bursa Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü ile Denizli Gümrük Müdürlüğü, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğünden yapılır.”

Madde 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.