Gümrük Mevzuatı

Resmi Gazete: 29.12.2005 Perşembe Sayı: 26038 (Asıl) 

Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)

Seri No: 46

Madde 1 - 20/2/1999 tarihli ve 23617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 12 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşleri) yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2 - Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.