Gümrük Mevzuatı

Resmi Gazete: 20.04.2006 Perşembe Sayı: 26145 (Asıl) 

Gümrük Müşteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri)
Seri No: 48

Madde 1 – 28/9/2001 tarihli ve 24537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 4) nin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dahil) fasılları kapsamındaki tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Halkalı Gümrük Müdürlüğü ile Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü ile Denizli Gümrük Müdürlüğü,Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğünden yapılır.”

Madde 2 – Bu Tebliğ 1/5/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.