Gümrük Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 02/08/2006 Çarşamba Sayı: 26247 (Asıl) 

Gümrük Müşteşarlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:38) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜKİŞLEMLERİ) (SERİNO: 51)

Madde 1 – 25/6/2005 tarihli ve 25856 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 38 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği'nin 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu itibarla, sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) serbest dolaşıma giriş işlemleri rafineriler ile Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İsdemir Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Aliağa Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Yarımca Gümrük Müdürlüğü ve Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü, Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Samsun Gümrük Müdürlüğü ile Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Giresun Gümrük Müdürlüğü'nden yaptırılabilir."

Madde 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.